line

Pred-vytvorené názvy skupín je možné priradiť jednotlivým parametrom pre lepšie rozlíšenie zobrazenia viacerých parametrov.

Skupiny parametrov je možné priradiť k jednotlivým parametrom v sekcii Products / Parameters v úprave požadovaného parametra v záložke Advanced settings v položke "Parameter group".

Názvy skupín parametrov sa zobrazia len v detaile produktu v záložke "ŠPECIFIKÁCIA" a v tabuľke porovnaní produktov, pričom v ostatných prepojených sekciách sa názvy skupín nezobrazia ("Show in filters", "Show in XML feed", "Show in detail").
Poradie parametrov budú v prvom rade určovať samotné priradené skupiny parametrov a až v nich sa parametre zoradia podľa nastaveného poradia jednotlivých parametrov.
Možnosť nastavenia skupín parametrov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm