line

Pred-vytvorené názvy skupín je možné priradiť jednotlivým parametrom pre lepšie rozlíšenie zobrazenia viacerých parametrov.

Skupiny parametrov je možné priradiť k jednotlivým parametrom v sekcii Produkte / Parameter v úprave požadovaného parametra v záložke Erweiterte Einstellungen v položke "Parameter group".

Názvy skupín parametrov sa zobrazia len v detaile produktu v záložke "ŠPECIFIKÁCIA" a v tabuľke porovnaní produktov, pričom v ostatných prepojených sekciách sa názvy skupín nezobrazia ("In den Filtern anzeigen", "Show in XML feed", "Im Detail anzeigen").
Poradie parametrov budú v prvom rade určovať samotné priradené skupiny parametrov a až v nich sa parametre zoradia podľa nastaveného poradia jednotlivých parametrov.
Možnosť nastavenia skupín parametrov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00