line

Pred-vytvorené názvy skupín je možné priradiť jednotlivým parametrom pre lepšie rozlíšenie zobrazenia viacerých parametrov.

Skupiny parametrov je možné priradiť k jednotlivým parametrom v sekcii Produkty / Parametre v úprave požadovaného parametra v záložke Rozšírené nastavenia v položke "Skupina parametrov".

Názvy skupín parametrov sa zobrazia len v detaile produktu v záložke "ŠPECIFIKÁCIA" a v tabuľke porovnaní produktov, pričom v ostatných prepojených sekciách sa názvy skupín nezobrazia ("Zobraziť vo filtroch", "Zobraziť v XML feede", "Zobraziť v detaile").
Poradie parametrov budú v prvom rade určovať samotné priradené skupiny parametrov a až v nich sa parametre zoradia podľa nastaveného poradia jednotlivých parametrov.
Možnosť nastavenia skupín parametrov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00