line

Áno, ale až po prechode do ostrej prevádzky. Vďaka DNS záznamom je možné takzvané DNS MX záznamy (to znamená kam majú smerovať emaily) nasmerovať na iného poskytovateľa a www stránky ostanú nasmerované na WEXBO®.

Ak už máte doménu registrovanú a využívate emaily u iného poskytovateľa, pre plynulejší prechod ešte pred nasmerovaním DNS serverov domény odporúčame nastaviť si v sekcii Settings / Domains v úprave položiek konkrétnej domény ("Edit items") DNS MX záznamy poskytovateľa, u ktorého chcete mať vedené emaily. Ak si neviete s nastavením DNS MX záznamov rady, požiadajte Vášho poskytovateľa emailov o DNS MX záznamy, a následne ich prepošlite našej podpore v sekcii Support / Support s požiadavkou na nastavenie daných DNS MX záznamov.

DNS záznamy vašej domény nastavujete v sekcii Settings / Domains v úprave položiek konkrétnej domény ("Edit items"). Ak v danej sekcii nie je zadaný žiadny DNS záznam, používajú sa prednastavené, pokiaľ však už zadáte čo i len jeden DNS záznam je nutné k doméne pridať všetky potrebné DNS záznamy, a to aj tie, ktoré smerujú na naše servery. Pre správne nastavenie všetkých DNS záznamov kontaktujte našu podporu v sekcii Support / Support.

Postup

  1. vyžiadajte si od svojho poskytovateľa DNS MX záznamy a iné potrebné DNS záznamy spojené s emailami (SMTP, IMAP, POP3, WebMail, SPF, DMARC...)
  2. dané DNS záznamy zmeňte (ak existujú) alebo ich pridajte v administrácii v sekcii Settings / Domains v úprave položiek konkrétnej domény ("Edit items")
  3. u svojho poskytovateľa zmeňte DNS servery podľa návodu How to point my domain at WEXBO? (DNS servers)
Doména musí byť nasmerovaná pomocou DNS serverov (DNS MX záznamy a iné DNS záznamy následne meníte v našej administrácii)!
Ak máte DNS MX záznamy vedené u iného poskytovateľa, prosím informujte nás o tejto skutočnosti, aby sme mohli správne nastaviť Váš profil. Ak Váš profil v tomto prípade nenastavíme, môže sa stať, že z našich serverov Vám neprídu žiadne notifikačné správy.
Contact uswe are providing the support during the work days