line

Čísla faktúr môže systém generovať automaticky (ďalšie číslo faktúry od prvého zadaného čísla v danom roku) alebo môžete byť pri každom vytvorení faktúry vyzvaný pre zadanie Vami zvoleného čísla faktúry.


Generování dalšího čísla dokladu - pri zaškrtnutom poli bude systém automaticky generovať ďalšie číslo niektorých dokladov (faktúry, proforma) od prvého zadaného čísla v danom roku. Pri nezaškrtnutom poli naopak budete vždy vyzvaný pre zadanie Vami zvoleného čísla dokladu. Štruktúru číslovania dokladov nastavujete v sekcii Nastavení / Eshop v položke "Číslování dokladů".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavení / Fakturační údaje v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko   v otvorenom okne položka "Generování dalšího čísla dokladu".

Číslování dokladů - určuje formát číslovania vystavených dokladov vo Vašom eshope. Pokiaľ to nie je nevyhnutné odporúčame formát dokladov nemeniť a ponechať základný tvar.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavení / Eshop v záložke Košík, objednávání položka "Číslování dokladů".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00