line

Čísla faktúr môže systém generovať automaticky (ďalšie číslo faktúry od prvého zadaného čísla v danom roku) alebo môžete byť pri každom vytvorení faktúry vyzvaný pre zadanie Vami zvoleného čísla faktúry.


Generierung der weiteren Rechnungsnummer - pri zaškrtnutom poli bude systém automaticky generovať ďalšie číslo niektorých dokladov (faktúry, proforma) od prvého zadaného čísla v danom roku. Pri nezaškrtnutom poli naopak budete vždy vyzvaný pre zadanie Vami zvoleného čísla dokladu. Štruktúru číslovania dokladov nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Numbering of documents".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Rechnungsdaten v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko   v otvorenom okne položka "Generierung der weiteren Rechnungsnummer".

Numbering of documents - určuje formát číslovania vystavených dokladov vo Vašom eshope. Pokiaľ to nie je nevyhnutné odporúčame formát dokladov nemeniť a ponechať základný tvar.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einkaufswagen, Bestellen položka "Numbering of documents".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage