line

Čísla faktúr môže systém generovať automaticky (ďalšie číslo faktúry od prvého zadaného čísla v danom roku) alebo môžete byť pri každom vytvorení faktúry vyzvaný pre zadanie Vami zvoleného čísla faktúry.


Generovanie ďalšieho čísla dokladu - pri zaškrtnutom poli bude systém automaticky generovať ďalšie číslo niektorých dokladov (faktúry, proforma) od prvého zadaného čísla v danom roku. Pri nezaškrtnutom poli naopak budete vždy vyzvaný pre zadanie Vami zvoleného čísla dokladu. Štruktúru číslovania dokladov nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Číslovanie dokladov".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Fakturačné údaje v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko   v otvorenom okne položka "Generovanie ďalšieho čísla dokladu".

Číslovanie dokladov - určuje formát číslovania vystavených dokladov vo Vašom eshope. Pokiaľ to nie je nevyhnutné odporúčame formát dokladov nemeniť a ponechať základný tvar.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie položka "Číslovanie dokladov".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00