line

Kategórii možno priradiť vlastný obrázok (ikonku), ktorý sa bude zobrazovať v zozname kategórií v eshope.


URL obrázku v kategóriách - obrázok kategórie zobrazujúci sa v zozname kategórií. Odporúča sa veľkosť do 50x50 px. Avšak nastavením CSS je možné korektne zobrazovať aj väčšie obrázky alebo meniť umiestnenie obrázku. CSS je možné meniť v administrácii v sekcii Nastavenia / Special CSS (len pre skúsených). Odporúčame používať obrázky v modernom formáte PNG alebo SVG, ktoré podporujú priehľadné pozadie, aby obrázky neobsahovali napr. biele pozadie, ktoré môže byť vzhľadovo veľmi rušivé.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Kategórie v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať kategóriu v otvorenom okne v záložke Rozšírené nastavenia položka "URL obrázku v kategóriách".

URL obrázku v podkategóriách - obrázok kategórie zobrazujúci sa v zozname podkategórii, resp. v module Podkategórie. Odporúča sa veľkosť do 50x50 px. Avšak nastavením CSS je možné korektne zobrazovať aj väčšie obrázky alebo meniť umiestnenie obrázku. CSS je možné meniť v administrácii v sekcii Nastavenia / Special CSS (len pre skúsených). Odporúčame používať obrázky v modernom formáte PNG alebo SVG, ktoré podporujú priehľadné pozadie, aby obrázky neobsahovali napr. biele pozadie, ktoré môže byť vzhľadovo veľmi rušivé.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Kategórie v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať kategóriu v otvorenom okne v záložke Rozšírené nastavenia položka "URL obrázku v podkategóriách".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00