line

Kategórii možno priradiť vlastný obrázok (ikonku), ktorý sa bude zobrazovať v zozname kategórií v eshope.


URL des Bildes in Kategorien - obrázok kategórie zobrazujúci sa v zozname kategórií. Odporúča sa veľkosť do 50x50 px. Avšak nastavením CSS je možné korektne zobrazovať aj väčšie obrázky alebo meniť umiestnenie obrázku. CSS je možné meniť v administrácii v sekcii Einstellungen / Special CSS (len pre skúsených). Odporúčame používať obrázky v modernom formáte PNG alebo SVG, ktoré podporujú priehľadné pozadie, aby obrázky neobsahovali napr. biele pozadie, ktoré môže byť vzhľadovo veľmi rušivé.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Produkte / Kategorien v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Kategorie erstellen v otvorenom okne v záložke Erweiterte Einstellungen položka "URL des Bildes in Kategorien".

URL image in subcategories - obrázok kategórie zobrazujúci sa v zozname podkategórii, resp. v module Unterkategorien. Odporúča sa veľkosť do 50x50 px. Avšak nastavením CSS je možné korektne zobrazovať aj väčšie obrázky alebo meniť umiestnenie obrázku. CSS je možné meniť v administrácii v sekcii Einstellungen / Special CSS (len pre skúsených). Odporúčame používať obrázky v modernom formáte PNG alebo SVG, ktoré podporujú priehľadné pozadie, aby obrázky neobsahovali napr. biele pozadie, ktoré môže byť vzhľadovo veľmi rušivé.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Produkte / Kategorien v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Kategorie erstellen v otvorenom okne v záložke Erweiterte Einstellungen položka "URL image in subcategories".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00