line

Kategórii možno priradiť vlastný obrázok (ikonku), ktorý sa bude zobrazovať v zozname kategórií v eshope.


URL obrázku v kategoriích - obrázok kategórie zobrazujúci sa v zozname kategórií. Odporúča sa veľkosť do 50x50 px. Avšak nastavením CSS je možné korektne zobrazovať aj väčšie obrázky alebo meniť umiestnenie obrázku. CSS je možné meniť v administrácii v sekcii Nastavení / Special CSS (len pre skúsených). Odporúčame používať obrázky v modernom formáte PNG alebo SVG, ktoré podporujú priehľadné pozadie, aby obrázky neobsahovali napr. biele pozadie, ktoré môže byť vzhľadovo veľmi rušivé.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Kategorie v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Přidat kategorii v otvorenom okne v záložke Pokročilá nastavení položka "URL obrázku v kategoriích".

URL obrázku v podkategoriích - obrázok kategórie zobrazujúci sa v zozname podkategórii, resp. v module Podkategorie. Odporúča sa veľkosť do 50x50 px. Avšak nastavením CSS je možné korektne zobrazovať aj väčšie obrázky alebo meniť umiestnenie obrázku. CSS je možné meniť v administrácii v sekcii Nastavení / Special CSS (len pre skúsených). Odporúčame používať obrázky v modernom formáte PNG alebo SVG, ktoré podporujú priehľadné pozadie, aby obrázky neobsahovali napr. biele pozadie, ktoré môže byť vzhľadovo veľmi rušivé.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Kategorie v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Přidat kategorii v otvorenom okne v záložke Pokročilá nastavení položka "URL obrázku v podkategoriích".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00