line

Reservation in cart - v prípade aktívnej položky bude daný produkt súčasťou možnosti okamžitej časovo obmedzenej rezervácie produktu po vložení do košíka.

Pre využívanie položky je nutné mať v sekcii Settings / Eshop v záložke Stock v položke "Reservation products in cart" aktívnu možnosť selected products. Podrobné informácie o rezervácií nájdete práve v nápovede položky "Reservation products in cart".

Možnosť rezervácia v košíku je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Products v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a product v otvorenom okne v záložke Powers položka "Reservation in cart".

Reservation products in cart - možnosť nastavenia okamžitej časovo obmedzenej rezervácie produktov po vložení do košíka, pričom zákazníkovi sa v takomto prípade zobrazí informácia s odpočtom rezervácia. Po kliknutí na danú informáciu sa zobrazí krátka nápoveda ohľadom danej rezervácie.

Rezerváciu je možné nastaviť pre všetky alebo len pre vybrané produkty, ktoré sú skladom. Rovnako je možné v položke "Active from quantity" nastaviť množstvo, od ktorého sa produkty budú rezervovať, a nakoniec aj samotný čas rezervácie v položke "Reservation time (min.)". Bližšie informácie nájdete práve v nápovedách daných položiek.

Možnosť rezervácia produktov v košíku je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Pre správne fungovanie odporúčame mať v položke "Unavailable and out of stock products" nastavenú niektorú s možností, ktorá obsahuje "objednávanie zakázané" (show in the menu, ordering forbidden, show only details, ordering forbidden, do not show in menu, ordering forbidden), v opačnom prípade sa budú prednostne rezervovať aj novo vytvorené objednávky so stavom nastaveným v položke "Reservation of products in order". Ak by ste mali nastavenú možnosť show in the menu, ordering allowed, zákazník si môže objednať aj nedostupný tovar, pričom po vytvorení objednávky sa systém pokúsi na objednávku vždy rezervovať aktuálne dostupné množstvo skladom (bez ohľadu na rezerváciu produktov v košíku iným zákazníkom).
Možnosť je možné využiť len v prípade aktívnej položke "Stock records".
Nastavený čas rezervácie plynie pre každý produkt zvlášť. Teda ak zákazník vloží do košíka viacero produktov, ktoré majú nastavený limit rezervácie, v košíku sa zobrazí len jeden časovač a to pre produkt, ktorého rezervácia skončí ako prvá. Po uplynutí času danej rezervácie sa zobrazí časovač nasledujúceho produktu.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Settings / Eshop v záložke Stock položka "Reservation products in cart".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm