line

Reservation in cart - v prípade aktívnej položky bude daný produkt súčasťou možnosti okamžitej časovo obmedzenej rezervácie produktu po vložení do košíka.

Pre využívanie položky je nutné mať v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Lager v položke "Reservation products in cart" aktívnu možnosť selected products. Podrobné informácie o rezervácií nájdete práve v nápovede položky "Reservation products in cart".

Možnosť rezervácia v košíku je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Produkte / Produkte v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Produkt erstellen v otvorenom okne v záložke Berechtigungen položka "Reservation in cart".

Reservation products in cart - možnosť nastavenia okamžitej časovo obmedzenej rezervácie produktov po vložení do košíka, pričom zákazníkovi sa v takomto prípade zobrazí informácia s odpočtom rezervácia. Po kliknutí na danú informáciu sa zobrazí krátka nápoveda ohľadom danej rezervácie.

Rezerváciu je možné nastaviť pre všetky alebo len pre vybrané produkty, ktoré sú skladom. Rovnako je možné v položke "Active from quantity" nastaviť množstvo, od ktorého sa produkty budú rezervovať, a nakoniec aj samotný čas rezervácie v položke "Reservation time (min.)". Bližšie informácie nájdete práve v nápovedách daných položiek.

Možnosť rezervácia produktov v košíku je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Pre správne fungovanie odporúčame mať v položke "Nicht verfügbare und ausverkaufte Produkte" nastavenú niektorú s možností, ktorá obsahuje "objednávanie zakázané" (zeigen im Menü, Bestellen verboten, zeigen nur die details, buchungen verboten, im Menü nicht anzeigen, Bestellen verboten), v opačnom prípade sa budú prednostne rezervovať aj novo vytvorené objednávky so stavom nastaveným v položke "Reservation of products in order". Ak by ste mali nastavenú možnosť zeigen im Menü, Bestellen erlaubt, zákazník si môže objednať aj nedostupný tovar, pričom po vytvorení objednávky sa systém pokúsi na objednávku vždy rezervovať aktuálne dostupné množstvo skladom (bez ohľadu na rezerváciu produktov v košíku iným zákazníkom).
Možnosť je možné využiť len v prípade aktívnej položke "Lagerbuchhaltung".
Nastavený čas rezervácie plynie pre každý produkt zvlášť. Teda ak zákazník vloží do košíka viacero produktov, ktoré majú nastavený limit rezervácie, v košíku sa zobrazí len jeden časovač a to pre produkt, ktorého rezervácia skončí ako prvá. Po uplynutí času danej rezervácie sa zobrazí časovač nasledujúceho produktu.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Lager položka "Reservation products in cart".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00