line

Rezervácia v košíku - v prípade aktívnej položky bude daný produkt súčasťou možnosti okamžitej časovo obmedzenej rezervácie produktu po vložení do košíka.

Pre využívanie položky je nutné mať v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Sklad v položke "Rezervácia produktov v košíku" aktívnu možnosť vybrané produkty. Podrobné informácie o rezervácií nájdete práve v nápovede položky "Rezervácia produktov v košíku".

Možnosť rezervácia v košíku je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Produkty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať produkt v otvorenom okne v záložke Právomoci položka "Rezervácia v košíku".

Rezervácia produktov v košíku - možnosť nastavenia okamžitej časovo obmedzenej rezervácie produktov po vložení do košíka, pričom zákazníkovi sa v takomto prípade zobrazí informácia s odpočtom rezervácia. Po kliknutí na danú informáciu sa zobrazí krátka nápoveda ohľadom danej rezervácie.

Rezerváciu je možné nastaviť pre všetky alebo len pre vybrané produkty, ktoré sú skladom. Rovnako je možné v položke "Aktívne od množstva" nastaviť množstvo, od ktorého sa produkty budú rezervovať, a nakoniec aj samotný čas rezervácie v položke "Čas rezervácie (min.)". Bližšie informácie nájdete práve v nápovedách daných položiek.

Možnosť rezervácia produktov v košíku je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Pre správne fungovanie odporúčame mať v položke "Nedostupné a vypredané produkty" nastavenú niektorú s možností, ktorá obsahuje "objednávanie zakázané" (zobrazovať v ponuke, objednanie zakázané, zobrazovať len detail, objednávanie zakázané, nezobrazovať v ponuke, objednanie zakázané), v opačnom prípade sa budú prednostne rezervovať aj novo vytvorené objednávky so stavom nastaveným v položke "Rezervácia produktov v objednávke". Ak by ste mali nastavenú možnosť zobrazovať v ponuke, objednanie povolené, zákazník si môže objednať aj nedostupný tovar, pričom po vytvorení objednávky sa systém pokúsi na objednávku vždy rezervovať aktuálne dostupné množstvo skladom (bez ohľadu na rezerváciu produktov v košíku iným zákazníkom).
Možnosť je možné využiť len v prípade aktívnej položke "Skladová evidencia".
Nastavený čas rezervácie plynie pre každý produkt zvlášť. Teda ak zákazník vloží do košíka viacero produktov, ktoré majú nastavený limit rezervácie, v košíku sa zobrazí len jeden časovač a to pre produkt, ktorého rezervácia skončí ako prvá. Po uplynutí času danej rezervácie sa zobrazí časovač nasledujúceho produktu.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Sklad položka "Rezervácia produktov v košíku".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00