line

Systém podporuje funkciu súhlasu s obchodnými podmienkami v košíku pri uzatváraní objednávky. Bez súhlasu (podľa Vášho nastavenia) teda nebude možné objednávku odoslať.


Objednávka bude vytvorená, až po odsúhlasení obchodných podmienok. Obsah obchodných podmienok nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Všeobecné obchodné podmienky".


Po aktivácii bude zaškrtávacie pole pre odsúhlasenie podmienok predvolene zaškrtnuté. Je nutné mať v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Sekcie detailu produktu" aktívnu niektorú z možností: súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami, súhlas s reklamačným poriadkom, súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas "mám viac ako 18 rokov".

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00