line

Systém podporuje funkciu súhlasu s obchodnými podmienkami v košíku pri uzatváraní objednávky. Bez súhlasu (podľa Vášho nastavenia) teda nebude možné objednávku odoslať.


Objednávka bude vytvorená, až po odsúhlasení obchodných podmienok. Obsah obchodných podmienok nastavujete v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Všeobecné obchodné podmienky".

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie v položke "Štruktúra nákupného košíka" vyberte možnosť súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Po aktivácii bude zaškrtávacie pole pre odsúhlasenie podmienok predvolene zaškrtnuté. Je nutné mať v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Štruktúra nákupného košíka" aktívnu niektorú z možností: súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami, súhlas s reklamačným poriadkom, súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas "mám viac ako 18 rokov".

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie v položke "Nastavenia štruktúry nákupného košíka" vyberte možnosť súhlas s podmienkami predvolene aktívny.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00