line

Systém podporuje funkciu súhlasu s obchodnými podmienkami v košíku pri uzatváraní objednávky. Bez súhlasu (podľa Vášho nastavenia) teda nebude možné objednávku odoslať.


Objednávka bude vytvorená, až po odsúhlasení obchodných podmienok. Obsah obchodných podmienok nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Allgemeine Geschäftsbedingungen".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einkaufswagen, Bestellen v položke "Struktur des Einkaufswagens" vyberte možnosť Bestätigung der Geschäftsbedingungen.

Po aktivácii bude zaškrtávacie pole pre odsúhlasenie podmienok predvolene zaškrtnuté. Je nutné mať v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Struktur des Einkaufswagens" aktívnu niektorú z možností: Bestätigung der Geschäftsbedingungen, Genehmigung des Beschwerdeantrags, zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten, Zustimmung "Ich habe mehr als 18 Jahre".

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einkaufswagen, Bestellen v položke "Einstellungen für Einkaufskorbstruktur" vyberte možnosť bedingte Genehmigung standardmäßig.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage