line

Pri aktívnom filtri v zozname produktov, sa budú zobrazovať aj vedľajšie produkty (varianty) napárované na hlavný produkt (variant) a to tak, že sa zobrazí hlavný produkt so zoznamom variantov vyhovujúcich nastavenému filtru.

Zoznam vyhovujúcich variantov sa aktivuje len v prípade, že máte v položke "Paired products (variants)" nastavenú možnosť merge (principal price), a zároveň máte v položke "Structure of the product box" aktívnu možnosť filter secondary variants.

Zoznam vyhovujúcich variantov sa zobrazí len v zozname produktov, ktoré majú nastavené zobrazenie na gallery view, pričom v ostatných zobrazeniach (tabular view, list view) sa zoznam vyhovujúcich variantov nezobrazí, a to z dôvodu obmedzenej štruktúry daného zobrazenia.

Upozorňujeme, že pri väčšom počte produktov (tisíce), ktoré majú nastavené prepojenia prostredníctvom variantov, a taktiež na základe počtu nastavených parametrov, sa môže načítanie produktov pri ich filtrovaní výrazne spomaliť. Po nastavení možnosti si tak odporúčame otestovať rýchlosť načítavania produktov pri filtrovaní, prípadne zvážiť využitie danej možnosti.

Možnosť zobrazenia vyhovujúcich variantov v zozname produktov pri filtrovaní je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

You can find the settings of this option in the administration v sekcii Settings / Eshop v záložke List of products v položke "Structure of the product box" vyberte možnosť suitable variants.

Okrem Vami nastavených produktov v úprave produktu v záložke Links v konkrétnej položke ("Accessories", "Related products", "Similar products", "Product set") sa zobrazia aj produkty na základe vzájomného prepojenia daných nastavení. Teda zobrazovať sa budú zvolené produkty ale aj prepojené produkty.

Nastavenie danej možnosti je globálne, teda nie je možné špecifikovať, pri ktorých produktoch sa nemajú zobrazovať prepojené produkty.

ExampleAk napríklad máte produkty A, B, C, D pričom tieto produkty majú položku "Related products" nastavenú nasledovne:

 • v produkte A sú zvolené produkty B, C
 • v produkte B sú zvolené produkty D
 • v produkte C nie sú zvolené žiadne produkty
 • v produkte D nie sú zvolené žiadne produkty

Tak v detaile jednotlivých produktov sa zobrazia "Related products" nasledovne:

 • v produkte A sa zobrazia len zvolené produkty B, C
  v produkte B sa zobrazia zvolené produkty D, zároveň prepojený produkt A
  v produkte C sa zobrazí prepojený produkt A
  v produkte D sa nezobrazí žiadny produkt

Možnosti zobrazenia zvolených a prepojených produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

You can find the settings of this option in the administration v sekcii Add-ons / Plugins / Related products v položke "Products" vyberte možnosť also linked.

Okrem Vami nastavených produktov v úprave produktu v záložke Links v konkrétnej položke ("Accessories", "Related products", "Similar products", "Product set") sa zobrazia aj produkty na základe vzájomného prepojenia daných nastavení, a zároveň aj zvolené produkty v prepojených produktoch. Teda zobrazovať sa budú zvolené produkty, prepojené produkty ale aj zvolené produkty v prepojených produktoch.

Nastavenie danej možnosti je globálne, teda nie je možné špecifikovať, pri ktorých produktoch sa nemajú zobrazovať prepojené produkty či zvolené produkty v prepojených produktoch.

ExampleAk napríklad máte produkty A, B, C, D pričom tieto produkty majú položku "Related products" nastavenú nasledovne:

 • v produkte A sú zvolené produkty B, C
 • v produkte B sú zvolené produkty D
 • v produkte C nie sú zvolené žiadne produkty
 • v produkte D nie sú zvolené žiadne produkty

Tak v detaile jednotlivých produktov sa zobrazia "Related products" nasledovne:

 • v produkte A sa zobrazia len zvolené produkty B, C
 • v produkte B sa zobrazia zvolené produkty D, zároveň prepojený produkt A ale aj zvolené produkty z prepojeného produktu A teda C (B sa nezobrazí)
 • v produkte C sa zobrazí prepojený produkt A, a zároveň aj zvolené produkty z prepojeného produktu A teda B (C sa nezobrazí)
 • v produkte D sa zobrazí len prepojený produkt B

Možnosti zobrazenia zvolených a prepojených produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

You can find the settings of this option in the administration v sekcii Add-ons / Plugins / Related products v položke "Products" vyberte možnosť also selected linked.
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm