line

Pri aktívnom filtri v zozname produktov, sa budú zobrazovať aj vedľajšie produkty (varianty) napárované na hlavný produkt (variant) a to tak, že sa zobrazí hlavný produkt so zoznamom variantov vyhovujúcich nastavenému filtru.

Zoznam vyhovujúcich variantov sa aktivuje len v prípade, že máte v položke "Gepaarte Produkte (Varianten)" nastavenú možnosť merge (principal price), a zároveň máte v položke "Struktur des Produktbox" aktívnu možnosť filter secondary variants.

Zoznam vyhovujúcich variantov sa zobrazí len v zozname produktov, ktoré majú nastavené zobrazenie na Galerieansicht, pričom v ostatných zobrazeniach (Tabellenansicht, Listenansicht) sa zoznam vyhovujúcich variantov nezobrazí, a to z dôvodu obmedzenej štruktúry daného zobrazenia.

Upozorňujeme, že pri väčšom počte produktov (tisíce), ktoré majú nastavené prepojenia prostredníctvom variantov, a taktiež na základe počtu nastavených parametrov, sa môže načítanie produktov pri ich filtrovaní výrazne spomaliť. Po nastavení možnosti si tak odporúčame otestovať rýchlosť načítavania produktov pri filtrovaní, prípadne zvážiť využitie danej možnosti.

Možnosť zobrazenia vyhovujúcich variantov v zozname produktov pri filtrovaní je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Produktliste v položke "Struktur des Produktbox" vyberte možnosť suitable variants.

Okrem Vami nastavených produktov v úprave produktu v záložke Links v konkrétnej položke ("Zubehör", "Verwandte Produkte", "Ähnliche Produkte", "Produktset") sa zobrazia aj produkty na základe vzájomného prepojenia daných nastavení. Teda zobrazovať sa budú zvolené produkty ale aj prepojené produkty.

Nastavenie danej možnosti je globálne, teda nie je možné špecifikovať, pri ktorých produktoch sa nemajú zobrazovať prepojené produkty.

BeispielAk napríklad máte produkty A, B, C, D pričom tieto produkty majú položku "Verwandte Produkte" nastavenú nasledovne:

 • v produkte A sú zvolené produkty B, C
 • v produkte B sú zvolené produkty D
 • v produkte C nie sú zvolené žiadne produkty
 • v produkte D nie sú zvolené žiadne produkty

Tak v detaile jednotlivých produktov sa zobrazia "Verwandte Produkte" nasledovne:

 • v produkte A sa zobrazia len zvolené produkty B, C
  v produkte B sa zobrazia zvolené produkty D, zároveň prepojený produkt A
  v produkte C sa zobrazí prepojený produkt A
  v produkte D sa nezobrazí žiadny produkt

Možnosti zobrazenia zvolených a prepojených produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Add-ons / Plugins / Verwandte Produkte v položke "Produkte" vyberte možnosť also linked.

Okrem Vami nastavených produktov v úprave produktu v záložke Links v konkrétnej položke ("Zubehör", "Verwandte Produkte", "Ähnliche Produkte", "Produktset") sa zobrazia aj produkty na základe vzájomného prepojenia daných nastavení, a zároveň aj zvolené produkty v prepojených produktoch. Teda zobrazovať sa budú zvolené produkty, prepojené produkty ale aj zvolené produkty v prepojených produktoch.

Nastavenie danej možnosti je globálne, teda nie je možné špecifikovať, pri ktorých produktoch sa nemajú zobrazovať prepojené produkty či zvolené produkty v prepojených produktoch.

BeispielAk napríklad máte produkty A, B, C, D pričom tieto produkty majú položku "Verwandte Produkte" nastavenú nasledovne:

 • v produkte A sú zvolené produkty B, C
 • v produkte B sú zvolené produkty D
 • v produkte C nie sú zvolené žiadne produkty
 • v produkte D nie sú zvolené žiadne produkty

Tak v detaile jednotlivých produktov sa zobrazia "Verwandte Produkte" nasledovne:

 • v produkte A sa zobrazia len zvolené produkty B, C
 • v produkte B sa zobrazia zvolené produkty D, zároveň prepojený produkt A ale aj zvolené produkty z prepojeného produktu A teda C (B sa nezobrazí)
 • v produkte C sa zobrazí prepojený produkt A, a zároveň aj zvolené produkty z prepojeného produktu A teda B (C sa nezobrazí)
 • v produkte D sa zobrazí len prepojený produkt B

Možnosti zobrazenia zvolených a prepojených produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Add-ons / Plugins / Verwandte Produkte v položke "Produkte" vyberte možnosť also selected linked.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00