line

Pri aktívnom filtri v zozname produktov, sa budú zobrazovať aj vedľajšie produkty (varianty) napárované na hlavný produkt (variant) a to tak, že sa zobrazí hlavný produkt so zoznamom variantov vyhovujúcich nastavenému filtru.

Zoznam vyhovujúcich variantov sa aktivuje len v prípade, že máte v položke "Spárované produkty (varianty)" nastavenú možnosť zlúčiť (cena hlavného), a zároveň máte v položke "Štruktúra boxu produktov" aktívnu možnosť filtrovať vedľajšie varianty.

Zoznam vyhovujúcich variantov sa zobrazí len v zozname produktov, ktoré majú nastavené zobrazenie na obrázkové zobrazenie, pričom v ostatných zobrazeniach (tabuľkové zobrazenie, riadkové zobrazenie) sa zoznam vyhovujúcich variantov nezobrazí, a to z dôvodu obmedzenej štruktúry daného zobrazenia.

Upozorňujeme, že pri väčšom počte produktov (tisíce), ktoré majú nastavené prepojenia prostredníctvom variantov, a taktiež na základe počtu nastavených parametrov, sa môže načítanie produktov pri ich filtrovaní výrazne spomaliť. Po nastavení možnosti si tak odporúčame otestovať rýchlosť načítavania produktov pri filtrovaní, prípadne zvážiť využitie danej možnosti.

Možnosť zobrazenia vyhovujúcich variantov v zozname produktov pri filtrovaní je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Zoznam produktov v položke "Štruktúra boxu produktov" vyberte možnosť vyhovujúce varianty.

Okrem Vami nastavených produktov v úprave produktu v záložke Prepojenia v konkrétnej položke ("Príslušenstvo", "Súvisiace produkty", "Podobné produkty", "Sada produktu") sa zobrazia aj produkty na základe vzájomného prepojenia daných nastavení. Teda zobrazovať sa budú zvolené produkty ale aj prepojené produkty.

Nastavenie danej možnosti je globálne, teda nie je možné špecifikovať, pri ktorých produktoch sa nemajú zobrazovať prepojené produkty.

PríkladAk napríklad máte produkty A, B, C, D pričom tieto produkty majú položku "Súvisiace produkty" nastavenú nasledovne:

 • v produkte A sú zvolené produkty B, C
 • v produkte B sú zvolené produkty D
 • v produkte C nie sú zvolené žiadne produkty
 • v produkte D nie sú zvolené žiadne produkty

Tak v detaile jednotlivých produktov sa zobrazia "Súvisiace produkty" nasledovne:

 • v produkte A sa zobrazia len zvolené produkty B, C
  v produkte B sa zobrazia zvolené produkty D, zároveň prepojený produkt A
  v produkte C sa zobrazí prepojený produkt A
  v produkte D sa nezobrazí žiadny produkt

Možnosti zobrazenia zvolených a prepojených produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Pluginy / Súvisiace produkty v položke "Produkty" vyberte možnosť aj prepojené.

Okrem Vami nastavených produktov v úprave produktu v záložke Prepojenia v konkrétnej položke ("Príslušenstvo", "Súvisiace produkty", "Podobné produkty", "Sada produktu") sa zobrazia aj produkty na základe vzájomného prepojenia daných nastavení, a zároveň aj zvolené produkty v prepojených produktoch. Teda zobrazovať sa budú zvolené produkty, prepojené produkty ale aj zvolené produkty v prepojených produktoch.

Nastavenie danej možnosti je globálne, teda nie je možné špecifikovať, pri ktorých produktoch sa nemajú zobrazovať prepojené produkty či zvolené produkty v prepojených produktoch.

PríkladAk napríklad máte produkty A, B, C, D pričom tieto produkty majú položku "Súvisiace produkty" nastavenú nasledovne:

 • v produkte A sú zvolené produkty B, C
 • v produkte B sú zvolené produkty D
 • v produkte C nie sú zvolené žiadne produkty
 • v produkte D nie sú zvolené žiadne produkty

Tak v detaile jednotlivých produktov sa zobrazia "Súvisiace produkty" nasledovne:

 • v produkte A sa zobrazia len zvolené produkty B, C
 • v produkte B sa zobrazia zvolené produkty D, zároveň prepojený produkt A ale aj zvolené produkty z prepojeného produktu A teda C (B sa nezobrazí)
 • v produkte C sa zobrazí prepojený produkt A, a zároveň aj zvolené produkty z prepojeného produktu A teda B (C sa nezobrazí)
 • v produkte D sa zobrazí len prepojený produkt B

Možnosti zobrazenia zvolených a prepojených produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Pluginy / Súvisiace produkty v položke "Produkty" vyberte možnosť aj zvolené prepojených.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00