line

Skladová evidencia eviduje reálny počet produktov na Vašom fyzickom sklade poprípade na sklade Vášho dodávateľa. Znamená to, že pri každej objednávke sa zo skladu odpočíta konkrétna položka (produkt) a podľa nastavení je možné po vypredaní produktu zobraziť v produkte doplnkové informácie po vyskladní daného produktu.

ExamplePríklad: Na svojom sklade máte Tričko XXX v počte 10ks. V eshope tak aktivujete skladovú evidenciu a danému produktu nastavíte 10ks. Ak si niekto zakúpi 4ks daného produktu, tak sa stav skladu automaticky nastaví na počet 6ks. Po vypredaní všetkých kusov na sklade sa podľa nastavení skladovej evidencie v produkte zobrazí doplnková informácia (napr.: na objednávku, do X dní, poprípade, že produkt nie je skladom). Samozrejme je možné produkt po vyskladnení automaticky stiahnuť z ponuky eshopu.

Potrebujem skladovú evidenciu?

Skladovú evidenciu nie je nutné riešiť v prípade, že si budete stav produktov sledovať a spravovať manuálne sami. Teda nechcete aby sa nastavený počet produktov menil na základe vytvorených objednávok. V prípade, že je skladová evidencia deaktivovaná tak stačí nastaviť len položku "Availability after take out of stock", kde je možné vybrať aj možnosť in stock (zákazník na eshope uvidí informáciu, že produkt je skladom).

Ak je teda skladová evidencia deaktivovaná nie je nutné k produktom zadávať "In stock (quan.)". Ak ale predsa len tento počet nastavíte s deaktivovanou skladovou evidenciou, tak sa v prípade vytvorenia objednávky počet v položke "In stock (quan.)" v žiadnom prípade nezmení.

Aktivácia skladovej evidencie

Skladovú evidenciu aktivujete alebo deaktivujete v sekcii Settings / Eshop v položke "Stock records".

Information from the help item "Stock records"

Stock records - po aktivácii bude vedená skladová evidencia Vašich produktov. Nebude možné fakturovať nad rámec skladových kusov.

Párovanie/rezervácia produktov na objednávku a späť na sklad:

  • Systém automaticky priradí k novo vytvorenej objednávke alebo pri jej prepnutí do stavu "confirmed", v závislosti od nastavenia skladovej evidencie, dostupné produkty (kusy zo skladu). Prípadne ak sa napárujú (rezervujú) všetky produkty v objednávke, objednávka sa automaticky prepne do stavu "complete".
  • Pri odstránení niektorého produktu z objednávky sa rezervované kusy produktu automaticky odpárujú z objednávky a spätne priradia k produktu na sklade. Produkty sa z objednávky odpárujú (odrezervujú) aj v prípade prepnutia objednávky do stavu "canceled".
  • V prípade zmazania faktúry, alebo vytvorenia dobropisu (opravnej faktúry) sa produkty z objednávky neodpárujú, keďže sú viazané na objednávku, a nie na daňové doklady.

Viac informácii v nápovede Stock records

Nastavenie skladovej evidencie

Skladovú evidenciu nastavujete v sekcii Settings / Eshop v záložke Stock.

Information from the help item "Ordering above stock limit"

Ordering above stock limit - spôsob objednania produktov, ktoré sú v stave in stock, resp. je dostupné určité množstvo daného produktu.

Nastavenie danej položky je možné využiť aj v prípade neaktívnej položke "Stock records".
Information from the help item "Max. displayed quantity on stock"

Max. displayed quantity on stock - slúži pre prípad, že od určitého množstva už nechcete zobrazovať presný počet tovaru skladom, ale len textovú informáciu, že máte skladom dostatočné množstvo (napr. "viac ako 100 ks"). Nastaviť je možné viac úrovní množstva (napr. "1000,500,100") oddelených čiarkou.

ExampleV prípade, že nastavíte položku s viacerými hodnotami napr. "1000,500,100", pri produkte, ktorého máte skladom 726 ks sa zobrazí informácia "viac ako 500 ks", teda najbližšia vzostupne vyhovujúca zadaná hodnota množstva.
Information from the help item "Unavailable and out of stock products"

Unavailable and out of stock products - spôsob zobrazovania a možnosti objednania produktov, ktoré nemajú nastavené žiadne množstvo skladom a zároveň majú v položke "Availability after take out of stock" nastavenú možnosť unavailable alebo out of stock.

V prípade dostupnosti not for sale, sa produkty vždy budú na eshope zobrazovať a zároveň ich nikdy nebude možné objednať. Rovnako sa produkty s danou dostupnosťou nebudú generovať v XML feedoch.
Nastavenie danej položky je možné využiť aj v prípade neaktívnej položky "Stock records".
Information from the help item "Automatic reservation on order"

Automatic reservation on order - ovplyvňuje množstvo produktov skladom, resp. rezerváciu objednaného množstva zo skladu. Možnosť nastavenia automatického odpočítania (rezervovania) objednaného množstva zo skladu konkrétneho produktu.

Možnosť je možné využiť len v prípade aktívnej položke "Stock records".

Naskladnenie a nastavenie stavu skladu produktu

  • Naskladnenie produktu - množstvo na sklade nastavujete v sekcii Products / Products v úprave konkrétneho produktu v položke "In stock (quan.)". Prípadne priamo v sekcii Products / Products po kliknutí na hodnotu v stĺpci Status sa zobrazí okno pre naskladnenie a vyskladnenie.
  • Naskladnenie variantu produktu - nakoľko je variant samostatným produktom, stav skladových zásob nastavujete rovnako ako pri bežnom produkte.
  • Naskladnenie subvariantu produktu - v prípade subvariantov je nutné v úprave produktu v záložke Basic data v položke "In stock (quan.)" najprv aktivovať možnosť Stock of combinations of subvariants, pričom následne samotné naskladnenie nastavujete v záložke Stock.
  • Nastavenie stavu produktu po vyskladnení - doplnkovú informáciu, ktorá sa má zobraziť po vyskladnení daného produktu nastavujete v sekcii Products / Products v úprave konkrétneho produktu v položke "Availability after take out of stock".

Zobrazenie histórie skladových zásob (skladové karty) pre správcu

Zoznam, resp. históriu všetkých naskladnení/vyskladnení aj nájdete v sekcii Statistics / Stock alebo v úprave produktu po kliknutí na tlačítko   a následne vybratí možnosti   Stock history. V sekcii sa zobrazujú informácie, kto, kedy a koľko množstva tovaru naskladnil alebo vyskladnil. Upozorňujeme, že v sekcii sa nenachádzajú záznamy, ktoré boli vykonané prostredníctvom hromadnej úpravy, importu a aktualizácie produktov.

Zobrazenie skladových zásob na eshope pre zákazníka

V prípade, že chcete aj zákazníkovi na eshope zobraziť počet kusov na eshope je možné si v sekcii Settings / Eshop:

Skladová evidencia subvariantov a kombinácie subvariantov

Ak požadujete pre vytvorené subvarianty alebo ich kombinácie využívať aj skladovú evidenciu (napríklad: Veľkosť: S, M, XL, XXL, Farba: čierna, modrá, zelená alebo ich kombinácia) je nutné v sekcii Products / Products v úprave   konkrétneho produktu v položke "In stock (quan.)" aktivovať možnosť Stock of combinations of subvariants. Následne sa Vám zobrazí záložka Stock s pred-vytvorenými subvariantami priradené produktu alebo jeho kombinácie. Prípadne ich pridáte tlačítkom  , kde vyberiete možnosť Add subvariants combinations, viac informácií v nápovede danej možnosti.

Information from the help tab "Stock"

Stock - zoznam vybraných kombinácií subvariantov, ktoré máte dostupné prípadne sú priamo skladom.

Možnosť nastavenia skladovej evidenciue subvariantov v záložke Stock sa zobrazí až po tom čo v úprave produktu v záložke Basic data v položke "In stock (quan.)" aktivujte možnosť Stock of combinations of subvariants.

Vybrané kombinácie subvariantov sa generujú na základe vybraných skupín subvariantov, ktoré máte nastavené v úprave produktu v záložke Subvariants, pričom skupina subvariantov musí obsahovať štítok "Sklad", resp. v sekcii Products / Subvariants v úprave daných skupín subvariantov musí byť aktívna položka "Combine".

show more...
Možnosť skladovej evidencie pre kombinácie subvariantov produktu je dostupná len pre variant ESHOP Premium s aktívnou rozširujúcou službou "Skladová evidencia subvariantov".

Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm