line

Skladová evidencia eviduje reálny počet produktov na Vašom fyzickom sklade poprípade na sklade Vášho dodávateľa. Znamená to, že pri každej objednávke sa zo skladu odpočíta konkrétna položka (produkt) a podľa nastavení je možné po vypredaní produktu zobraziť v produkte doplnkové informácie po vyskladní daného produktu.

BeispielPríklad: Na svojom sklade máte Tričko XXX v počte 10ks. V eshope tak aktivujete skladovú evidenciu a danému produktu nastavíte 10ks. Ak si niekto zakúpi 4ks daného produktu, tak sa stav skladu automaticky nastaví na počet 6ks. Po vypredaní všetkých kusov na sklade sa podľa nastavení skladovej evidencie v produkte zobrazí doplnková informácia (napr.: na objednávku, do X dní, poprípade, že produkt nie je skladom). Samozrejme je možné produkt po vyskladnení automaticky stiahnuť z ponuky eshopu.

Potrebujem skladovú evidenciu?

Skladovú evidenciu nie je nutné riešiť v prípade, že si budete stav produktov sledovať a spravovať manuálne sami. Teda nechcete aby sa nastavený počet produktov menil na základe vytvorených objednávok. V prípade, že je skladová evidencia deaktivovaná tak stačí nastaviť len položku "Verfügbarkeit nach Auslag.", kde je možné vybrať aj možnosť auf Lager (zákazník na eshope uvidí informáciu, že produkt je skladom).

Ak je teda skladová evidencia deaktivovaná nie je nutné k produktom zadávať "Auf Lager (Quan.)". Ak ale predsa len tento počet nastavíte s deaktivovanou skladovou evidenciou, tak sa v prípade vytvorenia objednávky počet v položke "Auf Lager (Quan.)" v žiadnom prípade nezmení.

Aktivácia skladovej evidencie

Skladovú evidenciu aktivujete alebo deaktivujete v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Lagerbuchhaltung".

Informationen aus dem Hilfe "Lagerbuchhaltung“

Lagerbuchhaltung - po aktivácii bude vedená skladová evidencia Vašich produktov. Nebude možné fakturovať nad rámec skladových kusov.

Párovanie/rezervácia produktov na objednávku a späť na sklad:

  • Systém automaticky priradí k novo vytvorenej objednávke alebo pri jej prepnutí do stavu "bestätigt", v závislosti od nastavenia skladovej evidencie, dostupné produkty (kusy zo skladu). Prípadne ak sa napárujú (rezervujú) všetky produkty v objednávke, objednávka sa automaticky prepne do stavu "komplett".
  • Pri odstránení niektorého produktu z objednávky sa rezervované kusy produktu automaticky odpárujú z objednávky a spätne priradia k produktu na sklade. Produkty sa z objednávky odpárujú (odrezervujú) aj v prípade prepnutia objednávky do stavu "storniert".
  • V prípade zmazania faktúry, alebo vytvorenia dobropisu (opravnej faktúry) sa produkty z objednávky neodpárujú, keďže sú viazané na objednávku, a nie na daňové doklady.

Viac informácii v nápovede Lager Aufzeichnungen

Nastavenie skladovej evidencie

Skladovú evidenciu nastavujete v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Lager.

Informationen aus dem Hilfe "Bestellung oberhalb des Lagerbestandslimits“

Bestellung oberhalb des Lagerbestandslimits - spôsob objednania produktov, ktoré sú v stave auf Lager, resp. je dostupné určité množstvo daného produktu.

Nastavenie danej položky je možné využiť aj v prípade neaktívnej položke "Lagerbuchhaltung".
Informationen aus dem Hilfe "Max. displayed quantity on stock“

Max. displayed quantity on stock - slúži pre prípad, že od určitého množstva už nechcete zobrazovať presný počet tovaru skladom, ale len textovú informáciu, že máte skladom dostatočné množstvo (napr. "viac ako 100 ks"). Nastaviť je možné viac úrovní množstva (napr. "1000,500,100") oddelených čiarkou.

BeispielV prípade, že nastavíte položku s viacerými hodnotami napr. "1000,500,100", pri produkte, ktorého máte skladom 726 ks sa zobrazí informácia "viac ako 500 ks", teda najbližšia vzostupne vyhovujúca zadaná hodnota množstva.
Informationen aus dem Hilfe "Nicht verfügbare und ausverkaufte Produkte“

Nicht verfügbare und ausverkaufte Produkte - spôsob zobrazovania a možnosti objednania produktov, ktoré nemajú nastavené žiadne množstvo skladom a zároveň majú v položke "Verfügbarkeit nach Auslag." nastavenú možnosť unverfügbar alebo out of stock.

V prípade dostupnosti nicht zu verkaufen, sa produkty vždy budú na eshope zobrazovať a zároveň ich nikdy nebude možné objednať. Rovnako sa produkty s danou dostupnosťou nebudú generovať v XML feedoch.
Nastavenie danej položky je možné využiť aj v prípade neaktívnej položky "Lagerbuchhaltung".
Informationen aus dem Hilfe "Automatische Buchung auf Bestellung“

Automatische Buchung auf Bestellung - ovplyvňuje množstvo produktov skladom, resp. rezerváciu objednaného množstva zo skladu. Možnosť nastavenia automatického odpočítania (rezervovania) objednaného množstva zo skladu konkrétneho produktu.

Možnosť je možné využiť len v prípade aktívnej položke "Lagerbuchhaltung".

Naskladnenie a nastavenie stavu skladu produktu

  • Naskladnenie produktu - množstvo na sklade nastavujete v sekcii Produkte / Produkte v úprave konkrétneho produktu v položke "Auf Lager (Quan.)". Prípadne priamo v sekcii Produkte / Produkte po kliknutí na hodnotu v stĺpci Status sa zobrazí okno pre naskladnenie a vyskladnenie.
  • Naskladnenie variantu produktu - nakoľko je variant samostatným produktom, stav skladových zásob nastavujete rovnako ako pri bežnom produkte.
  • Naskladnenie subvariantu produktu - v prípade subvariantov je nutné v úprave produktu v záložke Grundangaben v položke "Auf Lager (Quan.)" najprv aktivovať možnosť Stock of combinations of subvariants, pričom následne samotné naskladnenie nastavujete v záložke Lager.
  • Nastavenie stavu produktu po vyskladnení - doplnkovú informáciu, ktorá sa má zobraziť po vyskladnení daného produktu nastavujete v sekcii Produkte / Produkte v úprave konkrétneho produktu v položke "Verfügbarkeit nach Auslag.".

Zobrazenie histórie skladových zásob (skladové karty) pre správcu

Zoznam, resp. históriu všetkých naskladnení/vyskladnení aj nájdete v sekcii Statistik / Lager alebo v úprave produktu po kliknutí na tlačítko   a následne vybratí možnosti   Stock history. V sekcii sa zobrazujú informácie, kto, kedy a koľko množstva tovaru naskladnil alebo vyskladnil. Upozorňujeme, že v sekcii sa nenachádzajú záznamy, ktoré boli vykonané prostredníctvom hromadnej úpravy, importu a aktualizácie produktov.

Zobrazenie skladových zásob na eshope pre zákazníka

V prípade, že chcete aj zákazníkovi na eshope zobraziť počet kusov na eshope je možné si v sekcii Einstellungen / Eshop:

Skladová evidencia subvariantov a kombinácie subvariantov

Ak požadujete pre vytvorené subvarianty alebo ich kombinácie využívať aj skladovú evidenciu (napríklad: Veľkosť: S, M, XL, XXL, Farba: čierna, modrá, zelená alebo ich kombinácia) je nutné v sekcii Produkte / Produkte v úprave   konkrétneho produktu v položke "Auf Lager (Quan.)" aktivovať možnosť Stock of combinations of subvariants. Následne sa Vám zobrazí záložka Lager s pred-vytvorenými subvariantami priradené produktu alebo jeho kombinácie. Prípadne ich pridáte tlačítkom  , kde vyberiete možnosť Add subvariants combinations, viac informácií v nápovede danej možnosti.

Informationen aus dem Hilfe "Lager“

Lager - zoznam vybraných kombinácií subvariantov, ktoré máte dostupné prípadne sú priamo skladom.

Možnosť nastavenia skladovej evidenciue subvariantov v záložke Lager sa zobrazí až po tom čo v úprave produktu v záložke Grundangaben v položke "Auf Lager (Quan.)" aktivujte možnosť Stock of combinations of subvariants.

Vybrané kombinácie subvariantov sa generujú na základe vybraných skupín subvariantov, ktoré máte nastavené v úprave produktu v záložke Subvarianten, pričom skupina subvariantov musí obsahovať štítok "Sklad", resp. v sekcii Produkte / Subvarianten v úprave daných skupín subvariantov musí byť aktívna položka "Kombinieren".

mehr anzeigen...
Možnosť skladovej evidencie pre kombinácie subvariantov produktu je dostupná len pre variant ESHOP Premium s aktívnou rozširujúcou službou "Skladová evidencia subvariantov".

kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00