line

Postupné nasadzovanie moderného vzhľadu stránok (frontend)

Zjednotenie a zjednodušenie vzhľadu chybových hlásení, niektorých okien a všetkých formulárov (prihlásenie, registrácie, košík, odporúčané, strata hesla, sledovanie produktu, porovnanie produktov, mapa výdajných miest, atď..). Nový vzhľad je lepšie prispôsobený aj pre mobilnú verziu.

Drobné vylepšenia vzhľadu a usporiadania elementov v nákupnom košíku. Pridanie možnosť pridávania/odoberania množstva tovaru prostredníctvom tlačítok. Zjednotenie a pridanie odsúhlasenia: obchodných podmienok, reklamačného poriadku, ochrany osobných údajov (GDPR) a veku. Možnosť skrytia poznámky užívateľa či prílohu pod tlačítko. V poslednom kroku je pri dodacej adrese odkaz pre rýchlu zmenu zadaných údajov.

Produkty

V sekcii Products / Products v úprave produktu v položke "Discount" pribudlo tlačítko pre možnosť nastavenia množstevných zliav na konkrétny produkt, na základe nakúpeného množstva. Možnosť je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Možnosť zadávania sumy príplatkov za subvarianty (položka [ITEM]3098[/ITEM]) je aktuálne závislá na zvolenej možnosti v položke "VAT". Ak teda v úprave produktu nastavíte možnosť "s DPH" daný príplatok sa bude zadávať práve s DPH.

V importe produktov boli pridané nové položky ([ITEM]3098[/ITEM], "Product variant", "Internal note", "Addition", "Placement in the warehouse") rovnako bola aktualizovaná nápoveda (How do I bulk import a database product?).

Formuláre

V sekcii Add-ons / Plugins / Forms v úprave položiek formulára v záložke Advanced settings bola pridaná možnosť "Display condition". Položkám formulára je možné nastaviť zobrazenie položky na základe vybraných možností vo formulári. Je tak možné zlúčiť podobné formuláre, prípadne vytvárať komplexnejšie formuláre či cenové ponuky.

Rovnako bola v danej sekcii v úprave položiek formulára v záložke Advanced settings pridaná možnosť "Size". Dvom po sebe zoradeným položkám formulára je možné nastaviť polovičnú veľkosť. V prípade viacerých malých vstupných polí môžete formulár urobiť prehľadnejším.

Ďalej je možné si do predmet emailu o výsledkoch formulára nastaviť obsah niektorej z položiek, a to pomocou identifikátora položky. V prípade, že Vám chodí viacero formulárov, v zozname prijatých emailov si budete môcť vytvoriť lepšie prehľady. Podrobné informácie nájdete v úprave formulára v nápovede položky "Name of the form".

Platobné brány

V sekcii Add-ons / Plugins / Payment gateways bola pridaná podpora platobných brán ComGate a Payeezy (First Data) (BETA). Súčasne bola aktualizovaná nápoveda Do you support the online bank payments? (Sporopay, Tatrapay, TrustPay...).

Heureka

V plugine je aktuálne možné využiť súčastne Heureku pre SK aj CZ.

Nastavenia

V sekcii Settings / Web pribudla predvolene aktívna možnosť "Verify email" pre overovanie zadania emailovej adresy. Podrobné informácie o funkčnosti nájdete v nápovede položky.

V sekcii Settings / Web v záložke Tools boli vylepšené nástroje na kontrolu nezabezpečených HTTP URL adries alebo neexistujúcich URL adries.

V sekcii Settings / Web bola do položky "Allow responsive design" pridaná možnosť nastavenia šírky od, ktorej sa zobrazí responzívna verzia stránok. Použite len v prípade, že ste menili predvolenú šírku stránok, v opačnom prípade sa nemusí responzívna verzia zobraziť správne.

Právomoci

V sekcii Users / Groups v úprave skupiny v záložke Permissions items boli pridané položky pre nastavenie právomoci pre kategórie a menu položky. Teraz tak môžete určiť rôznym skupinám konkrétne menu položky alebo kategórie do ktorých budú mať v administrácii prístup s možnosťou úpravy.

Drobné vylepšenia administrácie

Úpravy v možnostiach zaraďovania/premiestňovania položiek do kategórií a menu položiek (články, menu, kategórie, produktu, parametre produktu).

Postupné nasadzovanie GDPR

V sekciách, v ktorých je možné od návštevníka získať osobné údaje (košík, formuláre, registrácia, newsletter) pribudla možnosť na aktiváciu zaškrtávacieho poľa pre odsúhlasenie spracovania osobných údajov. Texty ako "Všeobecné obchodné podmienky", "Reklamačné podmienky", "Spracovanie osobných údajov", "Doplnkové informácie", ktoré slúžia pre informovanie návštevníkov môžete aktuálne nastavovať v sekciách Settings / Web a Settings / Eshop v záložke Sections settings.

Comments to articleContact uswe are providing the support during the work days