line

Z dôvodu skvalitnenia služieb pri rozširovaní sa a zjednotenia značky sa OxiWeb mení na WEXBO. Zároveň prinášame novú verziu nášho systému WEXBO 3.0 s modernou administráciou podporujúcou zobrazenie na mobilných zariadeniach bez obmedzenia funkcií. Vďaka novému systému je možné využiť responzívny dizajn aj na Vašich stránkach rovnako bez toho, aby ste prišli o jediný modul, plugin či funkciu, ktorú ste si na stránky pridali.

Aplikácia WEXBO?

Možnosť pridania stránky ako aplikácie do mobilu cez prehliadač Google Chrome:

Comments to articleContact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm