line

Tabellen je plugin slúžiaci na vytvorenie jednoduchých tabuliek, ktoré následne vkladáte do článkov. Bunky sa dajú naštýlovať tak, ako to poznáme z MS Excel a podobných programov (farba a typ písma, výplň a pod.).

  • vytvorené tabuľky vkladáte v sekcii Artikel / Artikel v úprave článku v záložke Plugins
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Plugins / Tabellen.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00