line

Tabuľky je plugin slúžiaci na vytvorenie jednoduchých tabuliek, ktoré následne vkladáte do článkov. Bunky sa dajú naštýlovať tak, ako to poznáme z MS Excel a podobných programov (farba a typ písma, výplň a pod.).

  • vytvorené tabuľky vkladáte v sekcii Články / Články v úprave článku v záložke Pluginy
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Pluginy / Tabuľky.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00