line

View in XML feed - pri aktívnej položke sa na koniec názvu produktu zobrazujúcom sa v XML feede pridá hodnota subvariantu (napr. Farba: červená). Bližšie informácie aj ohľadom vlastného umiestnenia hodnoty subvariantov v názve produktu nájdete v nápovede položky "Exact name of the product" v úprave produktu.

Pre aplikovanie danej položky je nutné mať v skupine subvariantov v záložke Basic data aktívnu položku "Combine". Zároveň v sekcii Add-ons / Plugins / XML feed po kliknutí na tlačítko   aktivujte položku "Combinations of subvariants".

Možnosť generovania kombinácie subvariantov produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Subvariants v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a group of sub-variants v otvorenom okne v záložke Powers položka "View in XML feed".
Contact uswe are providing the support during the work days