line

Zobraziť v XML feede - pri aktívnej položke sa na koniec názvu produktu zobrazujúcom sa v XML feede pridá hodnota subvariantu (napr. Farba: červená). Bližšie informácie aj ohľadom vlastného umiestnenia hodnoty subvariantov v názve produktu nájdete v nápovede položky "Presný názov produktu" v úprave produktu.

Pre aplikovanie danej položky je nutné mať v skupine subvariantov v záložke Základné údaje aktívnu položku "Kombinovať". Zároveň v sekcii Doplnky / Pluginy / XML feed po kliknutí na tlačítko   aktivujte položku "Kombinácie subvariantov".

Možnosť generovania kombinácie subvariantov produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať skupinu subvariantov v otvorenom okne v záložke Právomoci položka "Zobraziť v XML feede".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00