line

Zobrazit v XML feedu - pri aktívnej položke sa na koniec názvu produktu zobrazujúcom sa v XML feede pridá hodnota subvariantu (napr. Farba: červená). Bližšie informácie aj ohľadom vlastného umiestnenia hodnoty subvariantov v názve produktu nájdete v nápovede položky "Přesný název produktu" v úprave produktu.

Pre aplikovanie danej položky je nutné mať v skupine subvariantov v záložke Základní údaje aktívnu položku "Kombinovat". Zároveň v sekcii Doplňky / Pluginy / XML feed po kliknutí na tlačítko   aktivujte položku "Kombinace subvariantov".

Možnosť generovania kombinácie subvariantov produktov je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Přidat skupinu subvariant v otvorenom okne v záložke Pravomoci položka "Zobrazit v XML feedu".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme přes pracovní dny