line

Zoznam vybraných kombinácií subvariantov, ktoré máte dostupné prípadne sú priamo skladom.

Možnosť nastavenia skladovej evidenciue subvariantov v záložke Stock sa zobrazí až po tom čo v úprave produktu v záložke Basic data v položke "In stock (quan.)" aktivujte možnosť Stock of combinations of subvariants.

Vybrané kombinácie subvariantov sa generujú na základe vybraných skupín subvariantov, ktoré máte nastavené v úprave produktu v záložke Subvariants, pričom skupina subvariantov musí obsahovať štítok "Sklad", resp. v sekcii Products / Subvariants v úprave daných skupín subvariantov musí byť aktívna položka "Combine".


Pre pridanie nových kombinácií subvariantov kliknite v panely na tlačítko   a následne vyberte možnosť Add subvariants combinations.

  •   - Kombinácia subvariantov, ktorá má nastavené určité množstvo skladom.
  •   - Kombinácia subvariantov, z ktorých niektorý je neaktívny.
  •   - Nesprávna kombinácia subvariantov, resp. skupín subvariantov.
  •   - Kombinácia subvariantov, ktorá nie je skladom.
Možnosť skladovej evidencie pre kombinácie subvariantov produktu je dostupná len pre variant ESHOP Premium s aktívnou rozširujúcou službou "Skladová evidencia subvariantov".
You can find the settings of this option in the administration v sekcii Products / Products v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a product v otvorenom okne záložka Stock.

Označte kombinácie subvariantov, ktoré máte skladom, resp. ich chcete pridať do produktu a pridajte ich tlačítkom Use. V prípade veľkého počtu kombinácií subvariantov sa zobrazí len limitovaný počet daných kombinácií. Rovnako sa v zozname zobrazujú len kombinácie subvariantov, ktoré v produkte ešte nemáte pridané.

Kombinácie subvariantov sa generujú na základe vybraných skupín subvariantov, ktoré máte nastavené v úprave produktu v záložke Subvariants, pričom skupina subvariantov musí obsahovať štítok "Sklad", resp. v sekcii Products / Subvariants v úprave daných skupín subvariantov musí byť aktívna položka "Combine".

Možnosť skladovej evidencie pre kombinácie subvariantov produktu je dostupná len pre variant ESHOP Premium s aktívnym spoplatneným doplnkom "Skladová evidencia subvariantov".

Combine - v určitých sekciách (kombinácie subvariantov v XML feedoch, skladová evidencia pre subvarianty) sa budú pre každý produkt vytvárať kombinácie subvarianotv, ktoré majú aktívnu danú položku. V prípade aktívnej položky pre danú skupinu subvariantov nezabudnite zároveň aktivovať/zaškrtnúť aj položku "Required field".

ExampleAk napr. predávate tričká a máte subvarianty Veľkosť (XL, L, ...), Farba (modré, čierne, ...) a Balenie (papier, krabica, fólia, ...). Položku "Combine" aktivujete len subvariantom Veľkosť a Farba, keďže len tie tvoria kombinácie produktov, ktorým je možné nastaviť skladovú evidenciu, či je nutné ich kombinácie zobrazovať v XML feede ako samostatné produkty. Subvariant Balenie je v tomto prípade len doplnková možnosť, ktorú je možné aplikovať na ktorúkoľvek kombináciu produktov, a zároveň nepodlieha skladovej evidencii, preto pre daný subvariant položku "Combine" neaktivujete.

V úprave produktu v položke "In stock (quan.)" po kliknutí na tlačítko   bude možné nastavovať sklad pre jednotlivé kombinácie subvariantov produktu.

Možnosť skladovej evidencie pre kombinácie subvariantov produktu je dostupná len pre variant ESHOP Premium s aktívnym spoplatneným doplnkom "Skladová evidencia subvariantov".

Pre zobrazenie kombinácii subvariantov v XML feedoch je nutné v sekcii Add-ons / Plugins / XML feed po kliknutí na tlačítko   a aktivovať položku "Combinations of subvariants".

Možnosť zobrazenia kombinácii subvariantov v XML feedoch je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

You can find the settings of this option in the administration v sekcii Products / Subvariants v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a group of sub-variants v otvorenom okne položka "Combine".
Contact uswe are providing the support during the work days