line

Zoznam vybraných kombinácií subvariantov, ktoré máte dostupné prípadne sú priamo skladom.

Možnosť nastavenia skladovej evidenciue subvariantov v záložke Sklad sa zobrazí až po tom čo v úprave produktu v záložke Základné údaje v položke "Skladom (množ.)" aktivujte možnosť Sklad kombinácií subvariantov.

Vybrané kombinácie subvariantov sa generujú na základe vybraných skupín subvariantov, ktoré máte nastavené v úprave produktu v záložke Subvarianty, pričom skupina subvariantov musí obsahovať štítok "Sklad", resp. v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave daných skupín subvariantov musí byť aktívna položka "Kombinovať".


Pre pridanie nových kombinácií subvariantov kliknite v panely na tlačítko   a následne vyberte možnosť Pridať kombinácie subvariantov.

  •   - Kombinácia subvariantov, ktorá má nastavené určité množstvo skladom.
  •   - Kombinácia subvariantov, z ktorých niektorý je neaktívny.
  •   - Nesprávna kombinácia subvariantov, resp. skupín subvariantov.
  •   - Kombinácia subvariantov, ktorá nie je skladom.
Možnosť skladovej evidencie pre kombinácie subvariantov produktu je dostupná len pre variant ESHOP Premium s aktívnou rozširujúcou službou "Skladová evidencia subvariantov".
Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Produkty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať produkt v otvorenom okne záložka Sklad.

Označte kombinácie subvariantov, ktoré máte skladom, resp. ich chcete pridať do produktu a pridajte ich tlačítkom Použiť. V prípade veľkého počtu kombinácií subvariantov sa zobrazí len limitovaný počet daných kombinácií. Rovnako sa v zozname zobrazujú len kombinácie subvariantov, ktoré v produkte ešte nemáte pridané.

Kombinácie subvariantov sa generujú na základe vybraných skupín subvariantov, ktoré máte nastavené v úprave produktu v záložke Subvarianty, pričom skupina subvariantov musí obsahovať štítok "Sklad", resp. v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave daných skupín subvariantov musí byť aktívna položka "Kombinovať".

Možnosť skladovej evidencie pre kombinácie subvariantov produktu je dostupná len pre variant ESHOP Premium s aktívnym spoplatneným doplnkom "Skladová evidencia subvariantov".

Kombinovať - v určitých sekciách (kombinácie subvariantov v XML feedoch, skladová evidencia pre subvarianty) sa budú pre každý produkt vytvárať kombinácie subvarianotv, ktoré majú aktívnu danú položku. V prípade aktívnej položky pre danú skupinu subvariantov nezabudnite zároveň aktivovať/zaškrtnúť aj položku "Povinné pole".

PríkladAk napr. predávate tričká a máte subvarianty Veľkosť (XL, L, ...), Farba (modré, čierne, ...) a Balenie (papier, krabica, fólia, ...). Položku "Kombinovať" aktivujete len subvariantom Veľkosť a Farba, keďže len tie tvoria kombinácie produktov, ktorým je možné nastaviť skladovú evidenciu, či je nutné ich kombinácie zobrazovať v XML feede ako samostatné produkty. Subvariant Balenie je v tomto prípade len doplnková možnosť, ktorú je možné aplikovať na ktorúkoľvek kombináciu produktov, a zároveň nepodlieha skladovej evidencii, preto pre daný subvariant položku "Kombinovať" neaktivujete.

V úprave produktu v položke "Skladom (množ.)" po kliknutí na tlačítko   bude možné nastavovať sklad pre jednotlivé kombinácie subvariantov produktu.

Možnosť skladovej evidencie pre kombinácie subvariantov produktu je dostupná len pre variant ESHOP Premium s aktívnym spoplatneným doplnkom "Skladová evidencia subvariantov".

Pre zobrazenie kombinácii subvariantov v XML feedoch je nutné v sekcii Doplnky / Pluginy / XML feed po kliknutí na tlačítko   a aktivovať položku "Kombinácie subvariantov".

Možnosť zobrazenia kombinácii subvariantov v XML feedoch je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Produkty / Subvarianty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať skupinu subvariantov v otvorenom okne položka "Kombinovať".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00