line

Zoznam vybraných kombinácií subvariantov, ktoré máte dostupné prípadne sú priamo skladom.

Možnosť nastavenia skladovej evidenciue subvariantov v záložke Lager sa zobrazí až po tom čo v úprave produktu v záložke Grundangaben v položke "Auf Lager (Quan.)" aktivujte možnosť Stock of combinations of subvariants.

Vybrané kombinácie subvariantov sa generujú na základe vybraných skupín subvariantov, ktoré máte nastavené v úprave produktu v záložke Subvarianten, pričom skupina subvariantov musí obsahovať štítok "Sklad", resp. v sekcii Produkte / Subvarianten v úprave daných skupín subvariantov musí byť aktívna položka "Kombinieren".


Pre pridanie nových kombinácií subvariantov kliknite v panely na tlačítko   a následne vyberte možnosť Add subvariants combinations.

  •   - Kombinácia subvariantov, ktorá má nastavené určité množstvo skladom.
  •   - Kombinácia subvariantov, z ktorých niektorý je neaktívny.
  •   - Nesprávna kombinácia subvariantov, resp. skupín subvariantov.
  •   - Kombinácia subvariantov, ktorá nie je skladom.
Možnosť skladovej evidencie pre kombinácie subvariantov produktu je dostupná len pre variant ESHOP Premium s aktívnou rozširujúcou službou "Skladová evidencia subvariantov".
Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Produkte / Produkte v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Produkt erstellen v otvorenom okne záložka Lager.

Označte kombinácie subvariantov, ktoré máte skladom, resp. ich chcete pridať do produktu a pridajte ich tlačítkom Verwenden. V prípade veľkého počtu kombinácií subvariantov sa zobrazí len limitovaný počet daných kombinácií. Rovnako sa v zozname zobrazujú len kombinácie subvariantov, ktoré v produkte ešte nemáte pridané.

Kombinácie subvariantov sa generujú na základe vybraných skupín subvariantov, ktoré máte nastavené v úprave produktu v záložke Subvarianten, pričom skupina subvariantov musí obsahovať štítok "Sklad", resp. v sekcii Produkte / Subvarianten v úprave daných skupín subvariantov musí byť aktívna položka "Kombinieren".

Možnosť skladovej evidencie pre kombinácie subvariantov produktu je dostupná len pre variant ESHOP Premium s aktívnym spoplatneným doplnkom "Skladová evidencia subvariantov".

Kombinieren - v určitých sekciách (kombinácie subvariantov v XML feedoch, skladová evidencia pre subvarianty) sa budú pre každý produkt vytvárať kombinácie subvarianotv, ktoré majú aktívnu danú položku. V prípade aktívnej položky pre danú skupinu subvariantov nezabudnite zároveň aktivovať/zaškrtnúť aj položku "Required field".

BeispielAk napr. predávate tričká a máte subvarianty Veľkosť (XL, L, ...), Farba (modré, čierne, ...) a Balenie (papier, krabica, fólia, ...). Položku "Kombinieren" aktivujete len subvariantom Veľkosť a Farba, keďže len tie tvoria kombinácie produktov, ktorým je možné nastaviť skladovú evidenciu, či je nutné ich kombinácie zobrazovať v XML feede ako samostatné produkty. Subvariant Balenie je v tomto prípade len doplnková možnosť, ktorú je možné aplikovať na ktorúkoľvek kombináciu produktov, a zároveň nepodlieha skladovej evidencii, preto pre daný subvariant položku "Kombinieren" neaktivujete.

V úprave produktu v položke "Auf Lager (Quan.)" po kliknutí na tlačítko   bude možné nastavovať sklad pre jednotlivé kombinácie subvariantov produktu.

Možnosť skladovej evidencie pre kombinácie subvariantov produktu je dostupná len pre variant ESHOP Premium s aktívnym spoplatneným doplnkom "Skladová evidencia subvariantov".

Pre zobrazenie kombinácii subvariantov v XML feedoch je nutné v sekcii Add-ons / Plugins / XML-Feed po kliknutí na tlačítko   a aktivovať položku "Combinations of subvariants".

Možnosť zobrazenia kombinácii subvariantov v XML feedoch je dostupná len pre variant ESHOP Premium.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Produkte / Subvarianten v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Eine Gruppe der Subvarianten hinzufügen v otvorenom okne položka "Kombinieren".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00