line

Standart preis - inak aj "štandardná cena", "pôvodná cena" alebo "odporúčaná cena" je informatívny názov zobrazujúci sa pri cene produktu. V eshope je označovaná prečiarknutou sumou (napr.: 350 €). Táto cena by mala byť väčšia ako konečná cena Vášho produktu (teda po zľave a pridelenej marži). Jedná sa hlavne o marketingový údaj, ktorým zákazníkom ukážete, že ponúkate produkt za výhodnejšiu cenu ako je bežná cena produktu. Na stránkach sa daná cena zobrazí len v tvare s DPH alebo bez DPH na základe nastavenia položky "Primärer Preis" v sekcii Einstellungen / Eshop.

DPH

V prípade, že ste platcom DPH, cena sa zadáva v tvare ohne MwSt. alebo mit MwSt. na základe nastavení položky "MwSt.", pričom pri prepnutí položky sa cena automaticky prepočíta. Napriek vybranému tvaru sa do systému ukladá vždy len prepočítaná cena v tvare mit MwSt. s 3 desatinnými miestami, preto pri zadávaní tvaru ohne MwSt. nemusí byť po prepočítaní a zaokrúhlení na uvedené desatinné miesta zadaná cena zhodná so zobrazovanou na stránkach.

Percentuálna zľava

Pri zadaní bežnej ceny na produkt sa percentuálna zľava zobrazí automaticky (ak je povolené zobrazenie zľavy), vypočítaním percentuálneho rozdielu celkovej ceny produktu a zadanej bežnej ceny.

Ak zadaná bežná cena nebude väčšia ako celková cena produktu, daný údaj, ako aj percentuálna zľava sa na stránkach nezobrazí.

V prípade, že položku "Standart preis" upravujete cez hromadnú úpravu produktov, a zároveň pri tom chcete využiť možnosti addieren alebo ändern zu, a ste platcom DPH, je nutné hodnotu pre úpravu zadať s DPH.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Produkte / Produkte v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Produkt erstellen v otvorenom okne položka "Standart preis".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00