line

Běžná cena - inak aj "štandardná cena", "pôvodná cena" alebo "odporúčaná cena" je informatívny názov zobrazujúci sa pri cene produktu. V eshope je označovaná prečiarknutou sumou (napr.: 350 €). Táto cena by mala byť väčšia ako konečná cena Vášho produktu (teda po zľave a pridelenej marži). Jedná sa hlavne o marketingový údaj, ktorým zákazníkom ukážete, že ponúkate produkt za výhodnejšiu cenu ako je bežná cena produktu. Na stránkach sa daná cena zobrazí len v tvare s DPH alebo bez DPH na základe nastavenia položky "Primární cena" v sekcii Nastavení / Eshop.

V prípade, že ste platcom DPH, cena sa zadáva v tvare bez DPH alebo s DPH na základe nastavení položky "DPH", pričom pri prepnutí položky sa cena automaticky prepočíta. Napriek vybranému tvaru sa do systému ukladá vždy len prepočítaná cena v tvare s DPH s 3 desatinnými miestami, preto pri zadávaní tvaru bez DPH nemusí byť po prepočítaní a zaokrúhlení na uvedené desatinné miesta zadaná cena zhodná so zobrazovanou na stránkach.

Pri zadaní bežnej ceny na produkt sa percentuálna zľava zobrazí automaticky (ak je povolené zobrazenie zľavy), vypočítaním percentuálneho rozdielu celkovej ceny produktu a zadanej bežnej ceny.

Ak zadaná bežná cena nebude väčšia ako celková cena produktu, daný údaj, ako aj percentuálna zľava sa na stránkach nezobrazí.

V prípade, že položku "Běžná cena" upravujete cez hromadnú úpravu produktov, a zároveň pri tom chcete využiť možnosti připočítat alebo změnit na, a ste platcom DPH, je nutné hodnotu pre úpravu zadať s DPH.

Nastavení dané možnosti naleznete v administraci v sekcii Produkty / Produkty v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Přidat produkt v otvorenom okne položka "Běžná cena".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00