line

Hromadný import zo súboru umožňuje nahratie väčšieho množstva produktov naraz. Nemusíte tak vytvárať každý produkt zvlášť a vypisovať údaje do jednotlivých koloniek. Systém podporuje tiež hromadný export databáz, napr. článkov, užívateľov, v prípade eshopu faktúr, objednávok, užívateľov a iných.

Zo systému je možné exportovať rôzne databázy, napr. objednávky, produkty, užívateľov a pod. Pomocou štruktúrovaných súborov je naopak možný hromadný import položiek určitých databáz. Viac informácii v nápovede Čo môžem hromadne importovať alebo exportovať?

Zoznam databáz, ktoré spravujete v stĺpci Akcie pre hromadný export "Exportovať", prípadne hromadné zmazanie "Vyprázdniť" určitých databáz alebo hromadný import "Importovať".

Automatizácia exportu

Pre automatizáciu exportu, napr. pre napojenie položiek na externý systém, je možné si vytvoriť Dostupné výstupy kde sa uložia požadované parametre exportu. Následne je možné export vykonať externe mimo administráciu, návštevou vygenerovanej URL adresy. Dostupnostné výstupy je možné využívať len vo variante ESHOP Premium. Rovnako je nutné mať dostupný kredit, keďže z dôvodu vyťaženia systému, sa počet exportovaných položiek odpočíta z dostupného kreditu. Za každých 100 exportovaných položiek sa odpočíta 1 kredit (0,01 kreditu za položku).

  • Databázy je možné exportovať do rôznych formátov (CSV, XML, JSON, XLSX) s rôznym formátovaním (WINDOW-1250, UTF-8). V prípade vybrania nesprávneho formátovania sa exportovaný súbor nemusí korektne zobraziť napr. v programe Microsoft Excel, preto pre využitie exportného súboru v danom programe, odporúčame vybrať formátovanie WINDOW-1250.
  • Na úpravu CSV súborov odporúčame využívať programy na to určené, teda nejaký CSV editor.
  • Upozorňujeme, že neodborným zásahom môžete prísť o dáta na stránkach. Pre prípadné informácie alebo nejasnosti sa tak najskôr obráťte na našu technickú podporu v sekcii Podpora / Podpora.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni