line

Hromadný import produktov do databázy je možný len za pomoci štruktúrovaného súboru, ktorý musí mať štruktúru popísanú v tabuľke nižšie. Produkty importujete/aktualizujete cez administráciu v sekcii Settings / Databases kde v riadku Produkty kliknutím na akciu   sa zobrazí okno s formulárom pre import. Všetky položky formulára obsahujú podrobné nápovedy.

Postup krok za krokom

 1. Prihláste sa do administrácie Vášho profilu (https://admin.wexbo.com).
 2. Prejdite do sekcie Settings / Databases kde v riadku Produkty kliknutím na akciu   zobrazíte okno s formulárom pre import.
 3. V položke "Template" vyberte požadovanú šablónu na základe štruktúry importného súboru. Ak napr. importujete produkty prostredníctvom XML súbory určeného pre Heureku, vyberte možnosť "Heureka (XML feed)". Ak naopak máte vlastný importný súbor s vlastnou štruktúrou, ktorú sa systém pokúsi rozpoznať nechajte vybranú možnosť "WEXBO (systémová)".
 4. V položke "Import file location" si zvoľte akým spôsobom chcete importný súbor do systému nahrať, teda či prostredníctvom súboru v počítači alebo stiahnutím cez URL adresu v prípade, že je importný súbor umiestnený online na internete.
 5. Následne podľa vyššie vybranej možnosti buď vložte súbor do položky "File for import" alebo vložte URL adresu importného súboru do položky "URL for the file to import".
 6. Po kliknutí na tlačítko Load sa načíta zvolený importný súbor a v záložke Items sa zobrazí tabuľka s náhľadom produktov, ktoré súbor obsahuje. Zároveň sa systém pokúsil rozpoznať jednotlivé položky a pridelí ich k jednotlivým položkám produktu (názov produktu, cena, obrázok, ...).
 7. Skontrolujte či systém dané stĺpce správne pridelil k položkám produktu (názov produktu, cena, obrázok, ...), prípadne pridelenie upravte. Ak niektorý zo stĺpcov vo Vašom importnom súbor neobsahuje správnu štruktúru popísanú nižšie v nápovede, môžete prostredníctvom tlačítka   pred vykonaním importu upraviť obsah stĺpca tak, aby štruktúre vyhovoval. Všetky akcie sa zobrazia v záložke Actions.
 8. Pred vykonaním importu nezabudnite v záložke Advanced settings správne nastaviť položky "Column "Price" is" a "Column "Ava. af. take out of st." is". Podrobné informácie nájdete v nápovedách jednotlivých položiek.
 9. Všetky nastavenia, ktoré ste doteraz vykonali si môžete priebežne uložiť do vlastnej šablóny zadaním názvu v záložke Advanced settings v položke "Save as template" a kliknutím na tlačítko  , kedy sa zároveň do náhľadu produktov aplikujú zadané akcie.
 10. Nakoniec kliknite na tlačítko Import, pričom sa začne import produktov, ktorý neprerušujte.
 11. Po dokončení importu sa v záložke zobrazí správa o importovaných, aktualizovaných alebo chybných (neimportovaných) produktoch. Zároveň sa importované produkty zobrazia v sekcii Products / Products.

Základné podmienky

 • Maximálna veľkosť súboru pre import je 2MB (testovacia prevádzka), 5MB (variant WEB), 10MB (variant ESHOP), 15MB (variant ESHOP Premium). Ak máte súbor väčší, je treba ho rozdeliť a importovať na viackrát.
 • Súbor pre import odporúčame mať uložený v kódovaní UTF-8 (bez BOM). Systém dokáže samozrejme rozpoznať a dekódovať aj importný súbor uložený v iných kódovaniach, napriek tomu môže dôjsť k tomu, že systém iné kódovania nerozpozná alebo nedekóduje správne.
 • Súbor pre import môže byť len typu CSV, XML, XLS, XLSX alebo JSON, pričom odporúčame používať typ CSV, keďže ostatné formáty sú do formátu CSV konvertované.
 • V testovacej prevádzke je možné importovať maximálne 300 produktov. Pre import väčšieho množstva produktov, je nutné prejsť do ostrej prevádzky.
 • Importný súbor z iného redakčného systému je nutné upraviť podľa nižšie uvedených špecifikácií.
 • Prostredníctvom hromadného importu je možné importovať nové produkty ale aj aktualizovať existujúce produkty na základe identifikátora (vlastný kód).
 • Príklady na to ako by mal vyzerať importnú súbor sú uvedené nižšie aj s odkazom na stiahnutie importných súborov.
 • Ak sa Vám naimportujú produkty so skomolenými slovami, ktoré mali diakritiku, prípadne sa nesprávne importovali položky, pravdepodobne je to spôsobené nesprávnym nastavením kódovania súboru. Napr. Microsoft Excel ukladá súbory v kódovaní WINDOWS-1252 (ASCI), aj napriek tomu, že systém takéto kódovanie podporuje a pred importom súbor automaticky prekonvertujte do kódovania UTF-8, odporúčame, aby už vstupný súbor mal kódovanie UTF-8 (bez takzvaného BOM).
 • Pozor na častú chybu s dvomi rovnakými parametrami (stĺpcami) v súbore. Je nutné, aby každý parameter (stĺpec) bol v súbore iba raz, aby bol unikátny, v opačnom prípade to spôsobí nesprávne importovanie položiek.
 • Ak chcete aktualizovať pri produktoch len konkrétne položky/stĺpce, do importného súboru vkladajte len dané stĺpce. V opačnom prípade sa Vám zmenia položky všetkých stĺpcov, ktoré sú v súbore. Ak chcete napríklad len zmeniť názvy produktov, do importného súboru vložte len stĺpce CODE alebo ID pre identifikáciu produktu, ktorý chcete aktualizovať a stĺpec TITLE (názov produktu).
 • Nasledujúce možnosti nie je možné hromadne importovať/aktualizovať: viacjazyčnosť, prílohy, vlastná URL adresa. Dané možnosti je možné upravovať len jednotlivo v úprave konkrétneho produktu.

Ako hromadne importovať produkty dodávateľa

Ak máte importný súbor od Vášho dodávateľa je pravdepodobné, že súbor nie je v takej štruktúre, ako to vyžaduje systém WEXBO®. Dobrou správou je, že systém dokáže z veľkej časti importovať produkty aj v inej štruktúre. Systém tak ponúka niekoľko možností ako importovať produkty od Vášho dodávateľa.

 • Upraviť importný súbor podľa štruktúry WEXBO® - súbor od dodávateľa si stiahnete a jeho štruktúru upravíte podľa požiadaviek systému WEXBO® uvedené v nápovede nižšie, alebo o úpravu požiadate samotného dodávateľa.
 • Heureka XML - veľa dodávateľov má štruktúru svojho importného súboru rovnakú štruktúre porovnávača produktov Heureka. Systém WEXBO® takýto súbor bez problémov importuje. Pred procesom importu stačí vybrať šablónu "Heureka".
 • ShopAPI.cz - okrem toho, že má služba ShopAPI už vlastnú databázu dodávateľov, ktorú môžete pre svoj eshop využiť, môžete tiež požiadať o implementáciu práve Vášho dodávateľa. Následne pre import produktov, použijete poskytnutý importný súbor so štruktúrou ShopAPI, ktorú systém WEXBO® podporuje. Pred procesom importu stačí vybrať šablónu "ShopAPI"..
 • Použitie vlastnej šablóny - použiť je možné aj priamo importný súbor dodávateľa, bez predošlých úprav. Pri procese importu do systému WEXBO® v prípade, že daný súbor systém načíta najprv pridelíte stĺpce s hodnotami požadovaným položkám a prípadne vytvoríte akcie na zmenu hodnôt v stĺpcoch, aby vyhovovali štruktúre systému WEXBO®. Ak dodávateľ v importom súbore pre názov produktu používa názov stĺpca napr. "product_name" jednoducho daný stĺpec pridelíte práve položke "Názov produktu". Aby, hodnoty v stĺpcoch sedeli so štruktúrou systému WEXBO®, je možné ich nechať hromadne upraviť pomocou akcií. Ak dodávateľ v importnom súbore pre položku "Dostupnosť" používa napr. hodnotu "skladom", stačí vytvoriť akciu na zmenu hodnoty na "instock". Vyhovujúce akcie sa ešte pred importom aplikujú na všetky hodnoty pre vybraný stĺpec. Vytvorenú šablónu s akciami následne uložíte pre ďalší import alebo aktualizáciu produktov. Pri ďalšom importe tak nebude nutné znovu priraďovať stĺpce položkám, či vytvárať akcie.

Import nového produktu

Pre import nových produktov je nutné mať vyplnené stĺpce TITLE, CTG a stĺpec ID musí ostať prázdny alebo nezadaný. Ostatné stĺpce sú ľubovoľné, ak nebudú zadané, nastaví sa pre ne predvolená hodnota daného stĺpca.

Update, aktualizácia produktu

Pre aktualizáciu produktov je nutné mať vyplnené stĺpce ID alebo CODE produktu, ktorý chcete aktualizovať. Ostatné stĺpce sú ľubovoľné, ak nebudú zadané, nebudú sa aktualizovať. Ak však stĺpce budú zadané a budú prázdne, aktualizuje sa dané prázdne pole. Ak napr. chcete aktualizovať len cenu a dostupnosť produktu od dodávateľa, odporúčame mať v importnom súbore zadaný stĺpec CODE pre identifikáciu produktu, stĺpec PRICE (cena produktu) a nakoniec stĺpec AVAILABILITY (dostupnosť u dodávateľa) prípadne stĺpec PIECES (počet kusov skladom u dodávateľa). Väčšinu importných dodávateľských súborov je možné dodatočne upraviť aj priamo pred importom/aktualizáciou pridaním akcií pomocou tlačítka  .

Príklad štruktúry CSV (oddelené čiarkami) súboru pre import (import_example.csv)

code;title;price;price_old;pieces;availability;warranty;man;ctg;description
NL255r8g;"MacBook Pro 15""";2499.000;2999.000;20;;24;Apple;Notebooky|Pre hráčov;Notebook - Intel Core i7 2.6GHz Quad-Core...
RI018jw;iPhone 5 16GB biely;699.000;0;0;2015-02-16;12;Apple;Telefóny|Smartfóny;Apple A6 Dual-core 1GHz, dotykový...

Príklad štruktúry XML (štruktúrované dáta) súboru pre import (import_example.xml)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<items>
<item>
<code>NL255r8g</code>
<title>MacBook Pro 15"</title>
<price>2499.000</price>
<price_old>2999.000</price_old>
<pieces>20</pieces>
<warranty>24</warranty>
<man>Apple</man>
<ctg>Notebooky|Pre hráčov</ctg>
<description>Notebook - Intel Core i7 2.6GHz Quad-Core...</description>
</item>
<item>
<code>RI018jw</code>
<title>iPhone 5 16GB biely</title>
<price>699.000</price>
<availability>2015-02-16</availability>
<warranty>12</warranty>
<man>Apple</man>
<ctg>Telefóny|Smartfóny</ctg>
<description>Apple A6 Dual-core 1GHz, dotykový...</description>
</item>
</items>

Príklad štruktúry JSON (štruktúrované dáta) súboru pre import (import_example.json)

[
{
"code": "NL255r8g",
"title": "MacBook Pro 15\"",
"price": 2499.000,
"price_old": 2999.000,
"pieces": 20,
"warranty": 24,
"man": "Apple",
"ctg": "Notebooky|Pre hráčov",
"description": "Notebook - Intel Core i7 2.6GHz Quad-Core..."
},
{
"code": "RI018jw",
"title": "iPhone 5 16GB biely",
"price": 699.000,
"availability": "2015-02-16",
"warranty": 12,
"man": "Apple",
"ctg": "Telefóny|Smartfóny",
"description": "Apple A6 Dual-core 1GHz, dotykový..."
}
]

Príklad štruktúry XLS, XLSX (zošit programu Excel) súboru pre import (import_example.xlsx)

code title price price_old pieces availability warranty man ctg description
NL255r8g MacBook Pro 15" 2499.000 2999.000 20 24 Apple Notebooky|Pre hráčov Notebook - Intel Core i7 2.6GHz Quad-Core...
RI018jw iPhone 5 16GB biely 699.000 0 0 2015-02-16 12 Apple Telefóny|Smartfóny Apple A6 Dual-core 1GHz, dotykový...

Popis štruktúry súboru pre import

Kód stĺpca Predvolená hodnota Možné hodnoty Popis
id automaticky 100000 - 199999 Unikátne ID produktu. Ak vytvárate nový(é) produkt(y) je treba nechať toto pole prázdne (nezadávať ho), systém automaticky vytvorí pre produkt ID v poradí. Ak naopak robíte UPDATE produktu je treba doň zadať správne ID produktu. ID môže byť len v rozmedzí 100000 - 199999.
code (max 25 znakov) Kód produktu, je váš vlastný unikátny kód produktu, napríklad od dodávateľa. Jedná sa o dôležitý údaj ak budete v budúcne produkt napríklad aktualizovať. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9), znak pomlčky (-), podtržítka (_) a bodka (.). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú nahradené podtržníkom. Nie je možné zadávať znaky s diakritikou, či špeciálne znaky.
ean (max 15 znakov) EAN kód - číslo čiarového kódu. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú odstránené. Nie je možné zadávať znaky s diakritikou, či špeciálne znaky.
isbn (max 30 znakov) ISBN - medzinárodné štandardné číslo knihy. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú odstránené. Nie je možné zadávať znaky s diakritikou, či špeciálne znaky.
pn (max 25 znakov) Part number - číslo produktu. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9), znak pomlčky (-), podtržítka (_) a bodka (.). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú nahradené podtržníkom. Nie je možné zadávať znaky s diakritikou, či špeciálne znaky.
sn (max 30 znakov) Serial number - sériové číslo. Použité môžu byť len alfa-numerické znaky (A-Z 0-9). Zadaný kód musí byť celistvý, teda bez medzier, pričom medzery budú odstránené. Nie je možné zadávať znaky s diakritikou, či špeciálne znaky.
title POVINNÝ ÚDAJ! (max 150 znakov) Názov produktu. Pri vytváraní nového produktu sa jedná o povinný údaj, ak pole nebude vyplnené produkt nebude vytvorený. Pri UPDATE produktu je údaj NEPOVINNÝ!
active 1 0 - 1 Aktivita, zobrazovanie produktu. Ak pri vytváraní produktu pole nieje vyplnené, berie sa do úvahy predvolená hodnota a teda 1. Ak sa stĺpec v importnom súbore nenachádza vôbec predvolená hodnota je 0.
 • 0 - neaktívny produkt
 • 1 - aktívny produkt
price 0.000 0.000 - 999999.999 Cena produktu. V nastaveniach importu je možné zvoliť či je daná cena zadaná "bez DPH" alebo "s DPH", aby sa následne správne prepočítala. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 3).
price_purchase 0.000 0.000 - 999999.999 Nákupná cena produktu. V nastaveniach importu je možné zvoliť či je daná cena zadaná "bez DPH" alebo "s DPH", aby sa následne správne prepočítala. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 3).
price_old 0.000 0.000 - 999999.999 Bežná cena produktu. V nastaveniach importu je možné zvoliť či je daná cena zadaná "bez DPH" alebo "s DPH", aby sa následne správne prepočítala. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 3).
margin 0 0.0 - 999.0 Percentuálna marža produktu. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 2).
rebate 0 0 - 99 Percentuálna zľava produktu.
pieces 0 0 - 9999 Počet kusov (metrov,...) produktu skladom. Ak je daná hodnota 0 produkt nieje skladom a pre dostupnosť sa berú do úvahy ostatné hodnoty (do dní, dátum, na objednanie). Ak je hodnota vyššia ako nula, produkt bude mat uvedenú dostupnosť: SKLADOM.
unit 0 ID ID metrickej skladovej jednotky (kusov, metrov,...). Ak je daná hodnota 0 počet produktu je v kusoch (ks). ID jednotiek nájdete v sekcii PRODUKTY / MERNÉ JEDNOTKY.
vat 0 - 99 Výška sadzby DPH konkrétneho produktu. Ak sadzba DPH nie je zadaná, použije sa sadzba DPH, ktorú máte v systéme nastavenú ako hlavnú (prvú).
availability unavailable unavailable, outofstock, instock, preorder, question, 1 - 30, 0000-00-00 Dostupnosť po vyskladnení. Možné hodnoty:
 • unavailable - nedostupný (hodnota môže byť aj 0)
 • outofstock - vypredaný
 • instock - skladom
 • preorder - na objednanie
 • question - na otázku
 • 1 až 30 - do X dní (počet dní do dodania produktu)
 • 0000-00-00 - predbežný dátum naskladnenia (RRRR-MM-DD)
image http://...|/files/... Obrázky. Podrobné informácie o štruktúre obrázkov nájdete nižšie v odstavci "Obrázky (parameters)".
warranty 0 0, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 180, 240, 300, 360, none, unlimited Záruka produktu uvedená v mesiacoch.
 • 0 - bez uvedenia záruky (pri produkte sa nezobrazuje)
 • 3 - 3 mesiace
 • 6 - 6 mesiacov
 • 12 - 1 rok
 • 24 - 2 roky
 • 36 - 3 roky
 • 48 - 4 roky
 • 60 - 5 rokov
 • 72 - 6 rokov
 • 84 - 7 rokov
 • 96 - 8 rokov
 • 108 - 9 rokov
 • 120 - 10 rokov
 • 180 - 15 rokov
 • 240 - 20 rokov
 • 300 - 25 rokov
 • 360 - 30 rokov
 • unlimited - doživotná záruka
 • none - bez záruky
weight 0.000 0.000 - 9999.000 Hmotnosť produktu v kilogramoch. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 3).
price_fee 0.000 0.000 - 9999.99 Recyklačný poplatok produktu. V nastaveniach importu je možné zvoliť či je daný poplatok zadaný "bez DPH" alebo "s DPH", aby sa následne správne prepočítal. Desatinné číslo je oddelené čiarkou alebo bodkou (maximálny počet desatinných miest je 2).
action ID,ID,ID,... Priradenie štítku k produktu. Zadávate ID vytvoreného štítku (nájdete v sekcii PRODUKTY / PRODUKTY / Nastavenie štítkov produktov).
supplier 0 ID alebo (max 50 znakov) ID alebo názov dodávateľ produktu. Zadané môže byť ID už vytvoreného dodávateľa (nájdete v sekcii PRODUKTY / DODÁVATELIA) alebo názov dodávateľa, kedy systém automaticky vytvorí nového alebo podľa názvu dodávateľa priradí.
man 0 ID alebo (max 50 znakov) ID alebo názov výrobcu produktu. Zadané môže byť ID už vytvoreného výrobcu (nájdete v sekcii PRODUKTY / VÝROBCOVIA) alebo názov výrobcu, kedy systém automaticky vytvorí nového alebo podľa názvu výrobcu priradí.
man_link http://www... (max 250 znakov) URL odkaz na detail produktu u výrobcu.
ctg POVINNÝ ÚDAJ! ID alebo (max 50 znakov) / Obuv|Pánska|Sandále Kategórie produktov. Zadané môže byť ID už vytvorenej kategórie (nájdete v sekcii PRODUKTY / KATEGÓRIE) alebo názov kategórie, kedy systém automaticky vytvorí novú alebo podľa názvu kategóriu priradí. Cesta ku kategórií produktu musí byť úplná, teda nie je možné zadať len poslednú vnorenú kategóriu. Položky (názov, ID kategórie) musia byť oddelené znakom "|" (bez úvodzoviek). Pri UPDATE produktu je údaj NEPOVINNÝ!
 • Maximálne je možné vytvoriť 4 úrovne kategórií. Teda napr.: Počítače|Notebooky|Ultrabooky|Dotykové
description krátky popis Krátky popis produktu. Čistý text, bez HTML TAGov, ktorého časť sa zobrazí aj pri kategorizovaní čo vyhľadávaní produktu.
text text Štruktúrovaný, rozšírený popis produktu, s použitím HTML TAGov.
note poznámka Interná poznámka administrátora. Čistý text, bez HTML TAGov.
addition doplnkové informácie Dodatok. Čistý text, bez HTML TAGov.
title_seo SEO názov produktu Názov produktu zobrazujúci sa v HTML tagu TITLE. Ak pole nebude vyplnené v danom tagu sa zobrazí názov produktu.
keywords slová oddelené čiarkou Kľúčové slová produktu oddelené čiarkou.
tags slová oddelené medzerou Pomocné slová pre vyhľadávanie oddelené medzerou.
related ID,ID,ID... Súvisiace produkty. Zadané môžu byť len ID produktov oddelené čiarkou.
similar ID,ID,ID... Podobné produkty. Zadané môžu byť len ID produktov oddelené čiarkou.
accessories ID,ID,ID... Príslušenstvo. Zadané môžu byť len ID produktov oddelené čiarkou.
gift ID,ID,ID... Darčeky k produktu. Zadané môžu byť len ID produktov oddelené čiarkou.
position 0 0 - 99999 Poradové číslo produktu pre vlastné zoraďovanie.
title_exact štruktúrovaný názov produktu Štruktúrovaný názov produktu pre niektoré XML feedy.
xml_cpc 0 0 - 500 Maximálna cena za preklik pre XML feedy.
xml_hidden 0 0 - 1 Aktivovanie nezobrazovania produktu v XML feedoch (boolean hodnota).
 • 0 - neaktívne (produkt sa v XML feedoch zobrazí)
 • 1 - aktívne (produkt sa v XML feedoch nezobrazí)
not_for_sale 0 0 - 1 Aktivovanie zakázania objednania produktu (boolean hodnota).
 • 0 - neaktívne (produkt bude možné objednať)
 • 1 - aktívne (produkt nebude možné objednať)
selected 0 ID,ID,ID,... Aktivovanie zobrazovania produktu v určitom module "Vybraný tovar". Zadávate ID modulov oddelené čiarkou. ID modulu nájdete v úprave modulu v položke "ID pre import".
coupons 0 0 - 1 Zakázanie použitia kupónu alebo zľavy na produkt (boolean hodnota).
 • 0 - neaktívne (na produkt je možné využiť kupón/zľavu)
 • 1 - aktívne (na produkt nie je možné využiť kupón/zľavu)
points 0 0 - 1 Zakázanie použitia vernostných bodov na produkt (boolean hodnota).
 • 0 - neaktívne (na produkt je možné využiť vernostné body)
 • 1 - aktívne (na produkt nie je možné využiť vernostné body)
price_display normal normal,notshow,question,agreement Zobrazovanie ceny produktu.
 • normal - cena produktu sa bude zobrazovať
 • notshow - cena produktu sa nezobrazí
 • question - namiesto ceny produktu sa zobrazí výraz "na otázku"
 • agreement -namiesto ceny produktu sa zobrazí výraz "dohodou"
pack 0 0 - 9999 Počet (ks) v balení.
dimensions WIDTHxHEIGHTxDEPTH Rozmery produktu v centimetroch (šírka x výška x hĺbka). Rozmery zadávajte oddelené čiarkou alebo písmenom "x" bez medzier. Pre desatinné číslo môže byť použitá len bodka (maximálny počet desatinných miest je 2).
location miestnosť,regál,polica,pozícia Umiestnenie produktu v sklade (miestnosť, regál, polica, pozícia). Hodnoty zadávajte ako celé čísla oddelené čiarkou bez medzier. V prípade, že niektorú z hodnôt nechcete nastaviť, na požadovanú pozíciu zadajte "0" (bez úvodzoviek).
price_allow_group ID,ID,ID,... Povoliť zobrazenie ceny produktu len určitým skupinám užívateľov. ID užívateľských skupín oddelené čiarkou. ID užívateľskej skupiny nájdete v administrácií v sekcii UŽÍVATELIA / SKUPINY v úprave konkrétnej skupiny. Pre užívateľskú skupinu "Neregistrovaný užívateľ" je nutné použiť hodnotu 0.
allow_group ID,ID,ID,... Povoliť zobrazenie produktu len určitým skupinám užívateľov. ID užívateľských skupín oddelené čiarkou. ID užívateľskej skupiny nájdete v administrácií v sekcii UŽÍVATELIA / SKUPINY v úprave konkrétnej skupiny. Pre užívateľskú skupinu "Neregistrovaný užívateľ" je nutné použiť hodnotu 0.
parameters Rozlíšenie:1920x1080|Pamäť:8.5|Bluetooth:1 Parametre produktu. Podrobné informácie o štruktúre nájdete nižšie v odstavci "Parametre produktu (parameters)".
variant modrý:ID Variant produktu. Podrobné informácie o štruktúre nájdete nižšie v odstavci "Variant produktu (variant)".
subvariants Veľkosť:XXL:0:XL:0|Farba:modrá:0:zelená:0 Subvarianty produktu. Podrobné informácie o štruktúre nájdete nižšie v odstavci "Subvarianty produktu (subvariants)".
price_user ID:100:0|ID:90.5:1 Cena pre užívateľa. Podrobné informácie o štruktúre nájdete nižšie v odstavci "Cena pre užívateľa (price_user)".
price_group ID:10:0|ID:20:1 Cena pre užívateľské skupiny. Podrobné informácie o štruktúre nájdete nižšie v odstavci "Cena pre užívateľské skupiny (price_group)".
price_level ID,ID,ID,... Cenové hladiny. ID cenových hladín oddelené čiarkou. ID cenovej hladiny nájdete v administrácií v sekcii PRODUKTY / CENOVÉ HLADINY v úprave konkrétnej cenovej hladiny.
price_discount 100:10:0|200:20:1 Množstevné zľavy. Podrobné informácie o štruktúre nájdete nižšie v odstavci "Množstevné zľavy produktu (price_discount)".
pieces_multiple_group ID:10|ID:0.5 Povolený násobok množstva pre užívateľské skupiny. Podrobné informácie o štruktúre nájdete nižšie v odstavci "Povolený násobok množstva pre užívateľské skupiny (pieces_multiple_group)".

Obrázky (image)#

 • Viaceré URL odkazy na obrázky produktu musia byť oddelené znakom "|" (bez úvodzoviek).
 • URL odkaz na súbor obrázku musí končiť príponou JPG, JPEG, PNG alebo GIF. Odporúča sa používať obrázky vo formáte JPG, keďže ostatné typy sa budú do JPG formátu konvertovať, čo môže predĺžiť čas importu, či zhoršiť kvalitu obrázku. Nie je možné použiť URL adresu, ktorá nekončí príponou obrázku, resp. sa obrázok na danej URL generuje.
 • URL odkaz na obrázok môže byť externý alebo lokálny. Odporúča sa používať odkazy na lokálne obrázky, ktoré si vopred nahráte do určitého adresára v systéme. Import tak bude omnoho rýchlejší, keďže sa nebude musieť čakať na stiahnutie obrázku od dodávateľa.
 • Príklady odkazov:
  • externý: "http://dodavatel.com/obrazok.jpg" (bez úvodzoviek)
  • lokálny: "/files/other/obrazok.jpg" (bez úvodzoviek)
 • Pri opakovanom importe, resp. aktualizácií položiek, ak nechcete meniť obrázok odporúčame zmazať dané pole v položke, aby sa proces importu obrázku zbytočne neopakoval, prípadne aby ste si nechcene neprepásali už priradené obrázky.
 • Pri importe obrázkov, môže import trvať aj niekoľko minút, v závislosti na počte importovaných položiek, rýchlosti uploadu Vášho dodávateľa a formátu obrázkov.

Parametre produktu (parameters)#

Importované parametre produktu je nutné mať pred-vytvorené v sekcii Products / Parameters, v opačnom prípade sa k produktu nepriradia. Pre presnú identifikáciu parametrov odporúčame namiesto názvov používať identifikátory (ID) položiek, ktoré nájdete v administrácii v úprave položiek.

 • Základná štruktúra vyzerá nasledovne: ID:Hodnota|Názov:Hodnota
 • Príklad štruktúry: 1:1920x1080|Veľkosť:32 MB
 • Štruktúru tvorí ID alebo názov parametru a hodnota parametru, pričom dané položky sú oddelené dvojbodkou alebo znakom "¦".
 • Jednotlivé skupiny parametrov sú oddelené znakom "|".
 • Pre parameter typu "číslo" desatinnú čiarku zadávajte pomocou bodky.
 • Pre parameter typu "boolean" pre hodnotu "áno" zadávajte číslo 1 a pre hodnotu "nie" zadávajte číslo 0.

Variant produktu (variant)#

Varianty je možné priraďovať len existujúcim produktom, keďže v hodnote je nutné uviesť aj ID existujúceho produktu (nie vlastný kód produktu).

 • Základná štruktúra vyzerá nasledovne: Variant:ID
 • Príklad štruktúry: modrý:1000002
 • Štruktúru tvorí názov variantu a ID hlavného produktu, na ktorý bude variant napárovaný, pričom dané hodnoty sú oddelené dvojbodkou.
 • V prípade, že chcete definovať názov variantu na hlavnom produkte, ako ID produktu zadajte "0" (bez úvodzoviek). Napr. červený:0

Subvarianty produktu (subvariants)#

Importované subvarianty je nutné mať pred-vytvorené v sekcii Products / Subvariants, v opačnom prípade sa k produktu nepriradia. Pre presnú identifikáciu skupiny subvariantov a jednotlivých položiek (subvariantov) odporúčame namiesto názvov používať identifikátory (ID) položiek, ktoré nájdete v administrácii v úprave položiek.

 • Základná štruktúra vyzerá nasledovne: SkupinaA:Subvariant1:Priplatok1:Subvariant2:Priplatok2|SkupinaB:Subvariant1:Priplatok1:Subvariant2:Priplatok2
 • Príklad štruktúry: Veľkosť:XXL:0:XL:0:M:0:S:0|Farba:modrá:0:zelená:0:červená:0
 • Skupiny subvariantov sú oddelené znakom "|".
 • Ako prvá hodnota je názov skupiny subvaroantov, následne po dvojbodke nasledujú jednotlivé položky subvariantov s ich príplatkom.
 • Názvov skupiny subvariantov, položky (subvarianty) a príplatky za jednotlivé subvarianty sú oddelené dvojbodkou alebo znakom "¦".
 • V prípade, že položke subvariantu nechcete nastaviť príplatok, ako hodnotu príplatku zadajte hodnotu "0". Napr. "modrá:0"
 • Príplatok subvariantu môže byť len numerická hodnota s max. 3 desatinnými miestami, pričom ako oddeľovač desatinného miesta je nutné použiť bodku. Napr. "15.123"
 • Príplatok môže byť aj záporná numerická hodnota. Napr. "-15.123"
 • Názov skupiny subvariantov, rovnako aj názov položky (subvariantu) je možné zadávať aj pomocou identifikátora (ID), ktorý nájdete v úprave položky. Napr. "1:2:0:3:0", kde ID 1 je "Farba", 2 je "modrá", 3 je "červená" a 0 je výška príplatku.

Cena pre užívateľa (price_user)

 • Základná štruktúra vyzerá nasledovne: ID:Hodnota:Typ|ID:Hodnota:Typ
 • Príklad štruktúry: 1:20.5:0|2:100:1|3:12:2
 • Ceny pre jednotlivých užívateľov sú oddelené znakom "|".
 • Ako prvá hodnota je ID užívateľa, následne po dvojbodke nasleduje hodnota, na ktorú chcete cenu zmeniť alebo o ktorú chcete cenu navýšiť/znížiť. Nakoniec po dvojbodke nasleduje typ akým sa hodnota k existujúcej cene produktu pripočíta či nastaví.
 • ID konkrétneho užívateľa nájdete v sekcii Users / Users v úprave užívateľa hneď za menom.
 • Hodnota (cena, príplatok) môže byť len numerická hodnota s max. 3 desatinnými miestami, pričom ako oddeľovač desatinného miesta je nutné použiť bodku. Napr. "15.123".
 • Pri určitých typoch môže byť hodnota aj záporná. Napr. "-15.123"
 • Ak typ nebude zadaný, použije sa predvolený typ "zmeniť na". Pre typ akým sa hodnota pripočíta či nastaví k cene produktu je možné použiť nasledujúce hodnoty:
  • 0 - pripočítať
  • 1 - zmeniť na (predvolené)
  • 2 - percentuálne navýšiť o

Cena pre užívateľské skupiny (price_group)#

 • Základná štruktúra vyzerá nasledovne: ID:Hodnota:Typ|ID:Hodnota:Typ
 • Príklad štruktúry: 1:20.5:0|2:100:1|3:12:2
 • Ceny pre jednotlivé užívateľské skupiny sú oddelené znakom "|".
 • Ako prvá hodnota je ID užívateľskej skupiny, následne po dvojbodke nasleduje hodnota, na ktorú chcete cenu zmeniť alebo o ktorú chcete cenu navýšiť/znížiť. Nakoniec po dvojbodke nasleduje typ akým sa hodnota k existujúcej cene produktu pripočíta či nastaví.
 • ID konkrétnej užívateľskej skupiny nájdete v sekcii Users / Groups v úprave skupiny hneď za názvom skupiny.
 • Hodnota (cena, príplatok) môže byť len numerická hodnota s max. 3 desatinnými miestami, pričom ako oddeľovač desatinného miesta je nutné použiť bodku. Napr. "15.123".
 • Pri určitých typoch môže byť hodnota aj záporná. Napr. "-15.123"
 • Ak typ nebude zadaný, použije sa predvolený typ "zmeniť na". Pre typ akým sa hodnota pripočíta či nastaví k cene produktu je možné použiť nasledujúce hodnoty:
  • 0 - pripočítať
  • 1 - zmeniť na (predvolené)
  • 2 - percentuálne navýšiť o

Množstevné zľavy produktu (price_discount)#

 • Základná štruktúra vyzerá nasledovne: Množstvo:Hodnota:Typ|Množstvo:Hodnota:Typ
 • Príklad štruktúry: 100:20:0|200:30:1|500:50:1
 • Jednotlivé množstevné zľavy sú oddelené znakom "|".
 • Ako prvá hodnota je množstvo (napr. počet kusov), od ktorého sa uplatní zľava, následne po dvojbodke nasleduje hodnota, na ktorú chcete zľavu zmeniť alebo o ktorú chcete zľavu navýšiť/znížiť. Nakoniec po dvojbodke nasleduje typ akým sa hodnota k existujúcej zľave produktu pripočíta či nastaví.
 • Množstvo je možné zadávať len v celých číslach.
 • Hodnota (zľava) môže byť len numerická hodnota s max. 3 desatinnými miestami, pričom ako oddeľovač desatinného miesta je nutné použiť bodku. Napr. "15.123".
 • Pri určitých typoch môže byť hodnota aj záporná. Napr. "-15.123"
 • Ak typ nebude zadaný, použije sa predvolený typ "zmeniť na". Pre typ akým sa hodnota pripočíta či nastaví k zľave produktu je možné použiť nasledujúce hodnoty:
  • 0 - pripočítať
  • 1 - zmeniť na (predvolené)
  • 2 - percentuálne navýšiť o

Povolený násobok množstva pre užívateľskú skupinu (pieces_multiple_group)

 • Základná štruktúra vyzerá nasledovne: ID:Hodnota|ID:Hodnota
 • Príklad štruktúry: 1:100|2:0.5|3:10
 • Násobky množstva pre jednotlivé užívateľské skupiny sú oddelené znakom "|".
 • Ako prvá hodnota je ID užívateľskej skupiny, následne po dvojbodke nasleduje hodnota, na ktorú chcete povolený násobok množstva zmeniť.
 • ID konkrétnej užívateľskej skupiny nájdete v sekcii Users / Groups v úprave skupiny hneď za názvom skupiny.
 • Hodnota (povolený násobok množstva) môže byť len kladná numerická hodnota s max. 2 desatinnými miestami, pričom ako oddeľovač desatinného miesta je nutné použiť bodku. Napr. "0.50".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm