line

Product availability - možnosť vytvorenia vlastných dostupností, ktoré sa zobrazia po vyskladnení produktu. Dostupnosti nastavujete v úprave produktu v položke "Availability after take out of stock". Nastavovať je možné len názov a farbu dostupnosti, pričom ostatné vlastnosti sa prepoja s niektorou zo systémových dostupností.

Zobrazovaným systémovým dostupnostiam nie je možné nastavovať ľubovoľné parametre, ale len názov prostredníctvom prekladov.

Možnosti správy vlastných dostupností produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
You can find the settings of this option in the administration v sekcii Settings / Eshop v záložke Sections settings položka "Product availability".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm