line

Dostupnosti produktov - možnosť vytvorenia vlastných dostupností, ktoré sa zobrazia po vyskladnení produktu. Dostupnosti nastavujete v úprave produktu v položke "Dostupnosť po vyskladnení". Nastavovať je možné len názov a farbu dostupnosti, pričom ostatné vlastnosti sa prepoja s niektorou zo systémových dostupností.

Zobrazovaným systémovým dostupnostiam nie je možné nastavovať ľubovoľné parametre, ale len názov prostredníctvom prekladov.

Možnosti správy vlastných dostupností produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Nastavenia sekcií položka "Dostupnosti produktov".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00