line

Možnosť nastavenia rôznych cenových hladín produktu na základe podmienok. Pred-vytvorené cenové hladiny nastavujete v sekcii Products / Products v úprave požadovaných produktov v záložke Links v položke "Price levels" alebo prostredníctvom hromadných úprav produktov. Na produkte je možné nastaviť viacero cenových hladín, pričom ak cenová hladina nemá aktívnu položku "Cumulated", aplikuje sa len prvá cenová hladina, ktorá vyhovuje nastaveným podmienkam. Pozíciu cenových hladín môžete ľubovolne meniť po nabehnutí myšou na ľavý stĺpec a následne danú položku chytiť a presunúť na požadovanú pozíciu.

Zľavy nastavené pomocou cenových hladín nie sú na eshope propagované, teda pri produkte sa nezobrazí percentuálna ani čiastková informácia o zľavnení produktu. Rovnako sa pri produkte nezobrazia informácie ako danú cenovú hladinu dosiahnuť. Je to z dôvodu, že cenové hladiny obsahujú veľké množstvo právomocí, pre ktorých kombinácie nie je možné vytvoriť propagačné informácie, rovnako je možné zľavu uplatniť v rôznych stupňoch výpočtu ceny produktu.
Možnosť tvorby cenových hladín pre produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Price levels.

Price levels - vyberte cenové hladiny, ktoré sa aplikujú na cenu produktu. Cenové hladiny vytvárate a nastavujete v sekcii Products / Price levels.

Možnosť nastavenia cenových hladín na produkt je dostupná len pre variant ESHOP Premium.
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Products / Products v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a product v otvorenom okne v záložke Links položka "Price levels".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm