line

Payme button for payment - možnosť zobrazenia tlačítka PAYME priamo v košíku v kroku kde sa zobrazí zoznam bánk, resp. číslo účtu pre úhradu. Pre zobrazenie tlačítka je nutné mať vyplnené položky "Account number in IBAN" a "SWIFT / BIC". Tlačítko PAYME je podporované primárne slovenskými bankami v mene EUR. Neodporúčame dané tlačítko aktivovať pre iné zahraničné banky či meny.

V prípade variantu ESHOP Premium sa tlačítko PAYME vygeneruje a zobrazí aj v notifikačnom emaile o vytvorení objednávky, ktorý je odoslaný zákazníkovi.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Add a bank account v otvorenom okne v záložke Advanced settings položka "Payme button for payment".
Contact uswe are providing the support from 9 am to 5 pm