line

Payme tlačítko pre platbu - možnosť zobrazenia tlačítka PAYME priamo v košíku v kroku kde sa zobrazí zoznam bánk, resp. číslo účtu pre úhradu. PAYME sa tak zobrazí len v prípade, že zákazník vybral spôsob platby typu Bankový prevod. Pre zobrazenie tlačítka je nutné mať vyplnené položky "Číslo účtu v tvare IBAN" a "SWIFT / BIC".

Tlačítko PAYME je podporované primárne slovenskými bankami v mene EUR. Neodporúčame dané tlačítko aktivovať pre iné zahraničné banky či meny.

V prípade variantu ESHOP Premium sa tlačítko PAYME vygeneruje a zobrazí aj v notifikačnom emaile o vytvorení objednávky, ktorý je odoslaný zákazníkovi.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v úprave   jednotlivých položiek alebo po kliknutí na tlačítko Pridať bankový účet v otvorenom okne v záložke Rozšírené nastavenia položka "Payme tlačítko pre platbu".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00