line

Novinky je informačná tabuľa, ktorá slúži na zobrazenie informácií o novinkách/aktualitách stránok pre návštevníkov. Každú vytvorenú novinku je možné pomocou URL adresy odkázať na požadovaný článok, prípadne je možné k novinke pripojiť malý obrázok. Modul v žiadnom prípade nezobrazuje naposledy vytvorené články a produkty. V prípade zobrazenia informácií o nových článkoch a produktoch je nutné dané položky do noviniek pridať (aj s prípadným odkazom na článok alebo produkt).

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Doplnky / Moduly / Novinky.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00