line

Externe Plugins slúžia ak chcete na stránku vložiť kód z externej (inej) stránky v tvare JavaScricpt. (Kód scriptu bude umiestnený na koniec stránky)

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Plugins / Externe Plugins.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage