line

Externé pluginy slúžia ak chcete na stránku vložiť kód z externej (inej) stránky v tvare JavaScricpt. (Kód scriptu bude umiestnený na koniec stránky)

Kontaktujte náspodporu poskytujeme cez pracovné dni