line

Externé pluginy slúžia ak chcete na stránku vložiť kód z externej (inej) stránky v tvare JavaScricpt. (Kód scriptu bude umiestnený na koniec stránky)

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00