line

Informácia určuje počet emailových schránok alebo tzv. aliasov, ktoré je možné vytvoriť.


V tejto sekcii môžete vytvoriť viacero emailových schránok alebo email aliasov, čím pomôžete svojim zákazníkom presnejšie adresovať ich otázku alebo problém kompetentným. O všeobecné informácie sa teda postará napr. správca emailu 'info@vasadomena.sk', o otázky ohľadom marketingu zamestnanec majúci na starosti email 'marketing@vasadomena.sk', obchodné otázky 'obchod@vasadomena.sk' a pod.

Sekcia obsahuje zoznam vytvorených emailov a emailových schránok spolu s informáciami o nich.

  • Emaily vytvárate kliknutím na tlačítko Pridať email.
  • Do vytvorených emailových schránok sa dostanete cez http://webmail.vasadomena.sk (odporúčame email nastaviť u Vášho desktopového klienta - Outlook, Thunderbird.. Návody nájdete v sekcii Podpora / Nápoveda).
  • Veľkosť - priestor pridelený lokálnym schránkam sa rezervuje a môže tak obmedziť priestor pre stránky ktorý skontrolujete v sekcii Súbory / Využitie priestoru.
  • Emaily upravujete v stĺpci Akcie.
  • Nastavenia emailov upravujete kliknutím vpravo hore na tlačítka   a  .
  • Text notifikačných emailov ako je: Moja Firma, Pätička emailu nastavujete v sekcii Nastavenia / Preklady.
  •   - pre overenie funkčnosti externého emailu je nutné daný email verifikovať. (na email sa odošle verifikačný email)
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Email.
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00