line

Informácia určuje počet emailových schránok alebo tzv. aliasov, ktoré je možné vytvoriť.


V tejto sekcii môžete vytvoriť viacero emailových schránok alebo email aliasov, čím pomôžete svojim zákazníkom presnejšie adresovať ich otázku alebo problém kompetentným. O všeobecné informácie sa teda postará napr. správca emailu 'info@ihredomain.de', o otázky ohľadom marketingu zamestnanec majúci na starosti email 'marketing@ihredomain.de', obchodné otázky 'obchod@ihredomain.de' a pod.

Sekcia obsahuje zoznam vytvorených emailov a emailových schránok spolu s informáciami o nich.

  • Emaily vytvárate kliknutím na tlačítko E-Mail hinzufügen.
  • Do vytvorených emailových schránok sa dostanete cez http://webmail.ihredomain.de (odporúčame email nastaviť u Vášho desktopového klienta - Outlook, Thunderbird.. Návody nájdete v sekcii Support / Hilfe).
  • Größe - priestor pridelený lokálnym schránkam sa rezervuje a môže tak obmedziť priestor pre stránky ktorý skontrolujete v sekcii Dateien / Speicherplatznutzung.
  • Emaily upravujete v stĺpci Aktionen.
  • Nastavenia emailov upravujete kliknutím vpravo hore na tlačítka   a  .
  • Text notifikačných emailov ako je: Moja Firma, Pätička emailu nastavujete v sekcii Einstellungen / Übersetzungen.
  •   - pre overenie funkčnosti externého emailu je nutné daný email verifikovať. (na email sa odošle verifikačný email)
Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / E-Mail.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support während der Arbeitstage