line

Kontakt je informačný údaj obsahujúci hlavné kontaktné informácie o Vás alebo Vašej Firme. Jednou z možností pri tomto module je aj aktivácia QR kódu.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00