line

Kontakt je informačný údaj obsahujúci hlavné kontaktné informácie o Vás alebo Vašej Firme. Jednou z možností pri tomto module je aj aktivácia QR kódu.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Add-ons / Module / Kontakt.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00