line

Do objednávacieho procesu v košíku je možné vložiť formulár, ktorý bude potrebné/voliteľné vyplniť predtým, než bude môcť byť objednávka zo strany užívateľa uzavretá. Môžete tak zabezpečiť zistenie ďalších informácií, ktoré sú potrebné pre správne vybavenie objednávky.


Doplnkový formulár v objednávacom procese - možnosť pripojiť pred-vytvorený formulár do objednávacieho procesu. Výsledky vyplneného formulára budú priložené v sekcii Eshop / Objednávky v úprave konkrétnej objednávky v záložke Doplnkové údaje.

Neodporúčame do objednávkového procesu vkladať formuláre so zbytočnými povinnými položkami, ktoré môžu zákazníkov pri procese objednania odradiť.

Formulár s doplnkovými údajmi sa nezobrazí v procese vytvorenia objednávky cez administráciu.
Upozorňujeme, že zobrazenie doplnkového formulára v procese objednávky funguje v zjednodušenom režime, ktorý neumožňuje využiť všetky dostupné možnosti nastaveného formulára. Využiť tak nie je možné položky formulára ako "Používať CAPTCHU", "Súhlas so spracovaním osobných údajov", "Odosielať výsledky aj na email", "Odoslať potvrdenie užívateľovi na email" a s tým spojené možnosti. Rovnako sa zobrazia sa len polia formulára, ktoré majú v položke "Vstupné pole parametru" nastavenú niektorú z nasledujúcich možností textové pole (input), textové pole (dátum), textové pole (čas), číselné pole (number), výberové pole (select). Využiť tak nie je možné rozšírené typy polí formulára ako sú napr. súbor či výpočet (výsledok) a dokonca ani niektoré položky v záložke Rozšírené nastavenia. Správne zobrazenie a funkčnosť nastavených polí formulára je nutné si tak vždy overiť.

Formuláre vytvárate v sekcii Doplnky / Pluginy / Formuláre.

Nastavenia danej možnosti nájdete v administrácii v sekcii Nastavenia / Eshop v záložke Košík, objednávanie položka "Doplnkový formulár v objednávacom procese".
Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00