line

Do objednávacieho procesu v košíku je možné vložiť formulár, ktorý bude potrebné/voliteľné vyplniť predtým, než bude môcť byť objednávka zo strany užívateľa uzavretá. Môžete tak zabezpečiť zistenie ďalších informácií, ktoré sú potrebné pre správne vybavenie objednávky.


Zusätzliches Formular im Bestellprozess - možnosť pripojiť pred-vytvorený formulár do objednávacieho procesu. Výsledky vyplneného formulára budú priložené v sekcii Eshop / Bestellungen v úprave konkrétnej objednávky v záložke Zusätzliche Angaben.

Neodporúčame do objednávkového procesu vkladať formuláre so zbytočnými povinnými položkami, ktoré môžu zákazníkov pri procese objednania odradiť.

Formulár s doplnkovými údajmi sa nezobrazí v procese vytvorenia objednávky cez administráciu.
Upozorňujeme, že zobrazenie doplnkového formulára v procese objednávky funguje v zjednodušenom režime, ktorý neumožňuje využiť všetky dostupné možnosti nastaveného formulára. Využiť tak nie je možné položky formulára ako "CAPTCHA benutzen", "Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten", "Ergebnisse auch an E-Mail senden", "Die Bestätigung an die E-Mail des Benutzers senden" a s tým spojené možnosti. Rovnako sa zobrazia sa len polia formulára, ktoré majú v položke "Eingabefeld des Parameters" nastavenú niektorú z nasledujúcich možností Textfeld (input), Textfeld (Datum), Textfeld (Zeit), numerisches Feld (number), Select-Feld (select). Využiť tak nie je možné rozšírené typy polí formulára ako sú napr. file či calculation (result) a dokonca ani niektoré položky v záložke Erweiterte Einstellungen. Správne zobrazenie a funkčnosť nastavených polí formulára je nutné si tak vždy overiť.

Formuláre vytvárate v sekcii Add-ons / Plugins / Formulare.

Die Einstellungen dieser Option finden Sie in der Administration v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einkaufswagen, Bestellen položka "Zusätzliches Formular im Bestellprozess".
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00