line

V košíku môže užívateľ zadať ku svojej objednávke poznámku (napr. ak chce tovar doručiť v iný deň a pod.).


V poslednom 4. kroku košíka sa zobrazí textové pole, do ktorého môže užívateľ pridať poznámku k objednávke. Pre nastavenie zobrazenia tlačítka na pridanie poznámky alebo rovno textového poľa je nutné si v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Nastavenia štruktúry nákupného košíka" požadovane nastaviť možnosť poznámka užívateľa predvolene zobrazená.


Po aktivácii bude textové pole pre zadanie poznámky užívateľa predvolene zobrazené, bez potreby kliknutia na tlačítko pridania poznámky. Je nutné mať v sekcii Nastavenia / Eshop v položke "Sekcie detailu produktu" aktívnu možnosť poznámka užívateľa.

Kontaktujte náspodporu poskytujeme od 9:00 do 17:00