line

V košíku môže užívateľ zadať ku svojej objednávke poznámku (napr. ak chce tovar doručiť v iný deň a pod.).


V poslednom 4. kroku košíka sa zobrazí textové pole, do ktorého môže užívateľ pridať poznámku k objednávke. Pre nastavenie zobrazenia tlačítka na pridanie poznámky alebo rovno textového poľa je nutné si v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Einstellungen für Einkaufskorbstruktur" požadovane nastaviť možnosť benutzer Hinweis wird standardmäßig angezeigt.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einkaufswagen, Bestellen v položke "Struktur des Einkaufswagens" vyberte možnosť Anmerkung des Benutzers.

Po aktivácii bude textové pole pre zadanie poznámky užívateľa predvolene zobrazené, bez potreby kliknutia na tlačítko pridania poznámky. Je nutné mať v sekcii Einstellungen / Eshop v položke "Struktur des Einkaufswagens" aktívnu možnosť Anmerkung des Benutzers.

Nastavenia funkcionality nájdete v administrácii v sekcii Einstellungen / Eshop v záložke Einkaufswagen, Bestellen v položke "Einstellungen für Einkaufskorbstruktur" vyberte možnosť benutzer Hinweis wird standardmäßig angezeigt.
kontaktieren Sie unswir bieten den technischen Support von 9:00 bis 17:00